Det argumentativa talets nyckelord.

Det argumentativa talet syftar alltid till att vinna sin åhörare till sin sida oavsett om det handlar om den lilla flickan som vill ha högre veckopeng, chefen som vill göra omstruktureringar, reklam eller politik. Skickligheten hos talaren avgör oftast om åhöraren kommer att bli övertygad och känna sig nöjd eller bli övertalad och känna sig lurad efteråt.

Argumentationens logiska ord som binder samman meningar och lyfter fram vad du vill markera.

Logisk Relation:

Nyckelord som hjälper dig på vägen.

Tillägg: Också, för övrigt, vidare, dessutom, utom, förutom, därutöver, bortom, för övrigt, därför… också, och, samt, likaledes, å ena sidan, å andra sidan…

Uteslutning:

Enbart, inte mer än, utan, utom, förutom, med undantag av, undantagen, bortsett från, frånsett, uteslutet, utestängning…

Jämförelse:

Lika väl som, å ena sidan, å andra sidan, ju…desto, som, såsom, liksom, så.. glad som, lika mycket/många, samma, likadan, ändå, väl ändå, detsamma/densamma/desamma, på samma sätt, sådan (far sådan son), ingenting som…

Orsak:

På grund av, nämligen, faktiskt, tack vare, på grund av följande orsak/fakta, ty, därför, eftersom, som, förorsaka…

Konsekvens:

Följaktligen, därav, Konsekvensen/erna blir.., det är därför som, från det ögonblicket, enär, då, alltsedan dess, alltifrån den stunden, alltså, tillräckligt för, nog, så att, fastän, ehuru, så till den grad att, till den punkt, så länge som, så långt som, så mycket som/att…

Motsats:

Emellertid, dock, likväl, förvisso/säkerligen men, i motsats till, i gengäld, däremot, icke desto mindre, ändå, för och emot, fördelar och nackdelar, ehuru, trots att, fastän…

Mål:

För att, så att, med sikte att, för att nå målet, att uppnå, i rädsla för att missa..

Medgivande:

Hur…än, i alla fall, trots allt, icke desto mindre, likväl, istället för, trots, även om, ehuru, fastän, trots att…

Hypotes:

I händelse av, enligt följande, förutsätter att, antar att, förutsatt att, bara om, om följande antagande…

Kulturella skillnader mellan Sverige och Storbritannien.

Den gängse bilden av engelsmannen är väl den som återfinns på René Magrittes målning Golconda där mängder av män i svarta plommonstop och överrockar svävar omkring. Det är bara paraplyet som fattas för att klichén av en engelsman skall vara fullständig. De flesta som varit i England idag vet att den här stereotypa bilden inte stämmer överens med verkligheten då gatumodet kan skifta från Laura Ingalls i modern tappning till gotare i svart med annorlunda frisyrer. Tänk på att de har en av världens bästa skolor för mode i London, Central Saint Martins College of Art & Design och de är kända för att tänja på gränserna vilket även avspeglar sig på gatorna utanför skolan. Något som dock håller i sig är artigheten, Please, Sorry, Excuse me… Dessa uttryck hör du fortfarande överallt även om det ibland handlar mer om ord än handling. Vem minns inte Henry Stanleys berömda mening: ”Dr Livingstone, I presume” som uttalades långt in i Tanzania 1871 efter det att Stanley letat i två år efter den försvunne läkaren. Huruvida det är sant tvistar de lärde om men det ger en liten fingervisning om hur omvärlden tänker sig de korrekta engelsmännen, artighet oavsett umbäranden. Hur skall man då bete sig i affärsvärlden för att göra succé?

Läs mer

Kulturella skillnader mellan Sverige och Frankrike.

Många svenskar tycker att det är besvärligt att åka till Frankrike för de upplever att fransmännen inte bjuder till när de vill ha hjälp på engelska. Istället för att genast fördöma dem kanske du kan tänka på följande små saker som har med den franska mentaliteten att göra. Fransmännen är stolta över sitt språk och de tycker inte om att göra bort sig offentligt för då tappar de ansiktet. Om de inte behärskar engelskan perfekt så kan du faktiskt utan att vara medveten om det försätta den annars så vänlige fransmannen i en brydsam situation.

Försök lära dig några fraser på franska innan du åker dit så kommer de att inse att du verkligen inte klarar dig utan hjälp och då kommer du att låta fransmannen att framstå som den höviske medeltida riddaren som hjälper dig ur din nöd och då kommer även han att yttra några ord på engelska utan problem. OBS! Akta dig för att härma honom eller fnissa om han låter som Inspektör Jacques Clouseau för då Läs mer

ELOCUTIO – Korrekt val av ORD, SPRÅK och STIL.

I dagens lokaltidning, Hallandsposten, finns det en artikel om festkläder. Den är hämtad från Veckorevyn och jag tänker nämna lite om dess innehåll då den kan jämställas med vårt språk, rätt språk, still och ord vid rätt plats.

I artikeln, Tre modetrender det snackas om, nämns det vad som kan passa för helgens fester; svart, stora örhängen, skärp och varför inte en kjol i chiffongtyg med tyll under. Detta jämfördes med Nobelfestens kodex för de ädla damerna, svinrygg och kanske en tiara ihop med hellånga klänningar i sidentaft, formade som fodral. Var sak på sin plats då det kanske vore mindre roligt att se våra prinsessor och vår drottning komma i kavajer från Topshop och paljettprydda tights…
Beroende på tal, ämne, miljö och omständigheter bör man anpassa sitt språk för att nå sina åhörare.
Läs mer

INFORMATIVA, DEMONSTRATIVA OCH INSTRUERANDE TAL.

I den klassiska retoriken fanns inte denna typ av tal då man på den tiden istället var inställda på att övertyga på olika vis, (rådgivande, värderande och försvarstal), och man använde mestadels retoriken inom juridik och politik.
Ett Informativt tal skall enbart syfta till att helt objektivt berätta något för åhörarna som de förhoppningsvis kan ha glädje eller nytta av. Det är viktigt att du definierar syftet noggrant innan du börjar skriva ditt tal för att du skall nå dit du har tänkt dig med informationen du tänker presentera. Följande frågor kan hjälpa dig att specificera ditt syfte: VARFÖR är det viktigt att mina åhörare får dessa upplysningar? VAD vill du att de skall göra med informationen de får? HUR och NÄR skall de göra det? Läs mer

Talets delar, Syfte, Tes, Avhandling och Avslutning.

I have six honest servicemen
Who taught me all I know.
They are What and Why and When
And Where and How and Who
”. Rudyard Kipling

Detta citat kan vara bra om du lär dig utantill och bär med för det kommer att hjälpa dig att tänka till när du skall formulera ditt syfte. Låt mig illustrera det på följande sätt; Om du skall ha ett informativt tal om popcorn så är det onödigt att berätta om Hur man poppar dem. Det i sig ger inget värde men om du istället fokusera på Varför man poppar popcorn så ändras syftet. Detta är något människor känner till så varför inte låna lite av Shakespeare; att poppa eller inte poppa, det är frågan…

Vad är då SYFTET med ett tal? Läs mer

ETHOS? LOGOS? PATHOS?

Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har.
De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också. Orsaken att man placerar dem i en triangel är att dessa argument skall väga jämt.
För att få bästa effekt av ett tal skall man placera dem enligt följande ordning: Läs mer

MÅLGRUPPSANALYS – Varför? Hur?

Varför kan du tjäna på att göra en målgruppsanalys?

Det enkla svaret är att du kommer att vara förberedd för att nå dina specifika åhörare på allra bästa sätt för om du ”känner” din publik, deras intressen och önskemål och du kan då skapa ett behov hos dem eller tillfredsställa ett behov de redan har. Ju mer empati och förståelse du kan förmedla desto mer trygg kommer din åhörarskara att känna sig då de känner att du förstår vad just de behöver. Det hjälper dig också att ALDRIG underskatta dina åhörare!! Rent generellt, enligt Aristoteles, är oftast yngre människor mer optimistiska, positiva och har lättare att ändra på sig än äldre som framställs som cyniska, skeptiska och ovilliga till förändring. Detta betyder INTE att det faktiskt alltid är så! Skulle du eller jag hålla ett tal, framförande utefter premisser som är så generellt hållna kan vi riskera att vända en hel publik emot oss. Använder man sig av klichéer kan man reta upp människor och riskera att totalt förlora deras förtroende. Det är orsaken till att det är viktigt att lära sig att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man då en målgruppsanalys? Läs mer

Visuella Hjälpmedel

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med rätt hjälpmedel på rätt plats. Dina åhörare kan förstå hur du tänker och vad du vill få fram om de får se en bild, ett stapeldiagram, ett pajdiagram eller grafer, ett OH, ett föremål, en modell, skriver på tavlan eller använder din kropp för att visa med gester vad du menar.

Nyckeln till framgång är ENKELHET.

Läs mer

INVENTIO – Vilka förråd skall man inventera för att finna information?

En bild säger mer än tusen ord sägs det och det är något som är bra att ha i minnet när du söker information. Det sägs att ordning är till för de icke kreativa för det fungerar som en väktare för medvetandets fria flöde. (OBS! Nu pratar jag inte om städning eller renlighet utan enbart att tillåta sig själv att tänka i oordning!)Den som är kreativ kritiserar inte så mycket utan låter idéerna flöda fritt. Läs mer