INFORMATIVA, DEMONSTRATIVA OCH INSTRUERANDE TAL.

I den klassiska retoriken fanns inte denna typ av tal då man på den tiden istället var inställda på att övertyga på olika vis, (rådgivande, värderande och försvarstal), och man använde mestadels retoriken inom juridik och politik.
Ett Informativt tal skall enbart syfta till att helt objektivt berätta något för åhörarna som de förhoppningsvis kan ha glädje eller nytta av. Det är viktigt att du definierar syftet noggrant innan du börjar skriva ditt tal för att du skall nå dit du har tänkt dig med informationen du tänker presentera. Följande frågor kan hjälpa dig att specificera ditt syfte: VARFÖR är det viktigt att mina åhörare får dessa upplysningar? VAD vill du att de skall göra med informationen de får? HUR och NÄR skall de göra det? Läs mer