Talets delar, Syfte, Tes, Avhandling och Avslutning.

I have six honest servicemen
Who taught me all I know.
They are What and Why and When
And Where and How and Who
”. Rudyard Kipling

Detta citat kan vara bra om du lär dig utantill och bär med för det kommer att hjälpa dig att tänka till när du skall formulera ditt syfte. Låt mig illustrera det på följande sätt; Om du skall ha ett informativt tal om popcorn så är det onödigt att berätta om Hur man poppar dem. Det i sig ger inget värde men om du istället fokusera på Varför man poppar popcorn så ändras syftet. Detta är något människor känner till så varför inte låna lite av Shakespeare; att poppa eller inte poppa, det är frågan…

Vad är då SYFTET med ett tal? Läs mer

Förberedelsearbete – INVENTIO

Nyckeln till ett bra tal är förberedelse. Oavsett hur kort din framställning skall vara så kan du genom att ägna mycket tid åt forskning, meditation över ämnet, skaffa fram relevant och aktuell information och tala med andra framställa ämnet med en personlig touch som väcker intresse och når det mål du tänkt dig med ditt tal. Läs mer