MÅLGRUPPSANALYS – Varför? Hur?

Varför kan du tjäna på att göra en målgruppsanalys?

Det enkla svaret är att du kommer att vara förberedd för att nå dina specifika åhörare på allra bästa sätt för om du ”känner” din publik, deras intressen och önskemål och du kan då skapa ett behov hos dem eller tillfredsställa ett behov de redan har. Ju mer empati och förståelse du kan förmedla desto mer trygg kommer din åhörarskara att känna sig då de känner att du förstår vad just de behöver. Det hjälper dig också att ALDRIG underskatta dina åhörare!! Rent generellt, enligt Aristoteles, är oftast yngre människor mer optimistiska, positiva och har lättare att ändra på sig än äldre som framställs som cyniska, skeptiska och ovilliga till förändring. Detta betyder INTE att det faktiskt alltid är så! Skulle du eller jag hålla ett tal, framförande utefter premisser som är så generellt hållna kan vi riskera att vända en hel publik emot oss. Använder man sig av klichéer kan man reta upp människor och riskera att totalt förlora deras förtroende. Det är orsaken till att det är viktigt att lära sig att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man då en målgruppsanalys? Läs mer