Korta Tips om Förhandlingsteknik, Mötesteknik och Nätverkande.

För närvarande använder jag mycket tid till att förbereda en kurs kallad Arguing and Convincing in an International Cross-Cultural Context vilket innebär att jag har tagit kontakt med en mängd olika handelskammare och ambassader samt kontaktat mitt personliga nätverk som befinner sig runt om i världen för att uppdatera mig och lära mig mer om olika länders affärskulturer.

Grunden för att kunna göra affärer är dock att känna till förhandlingsteknik, mötesteknik och nätverkande och för er som vill ha lite tips om det rekommenderar jag verkligen The British Councils korta, enkla och kärnfulla tips som de presenterar tillsammans med BBC
på följande sida: http://www.teachingenglish.org.uk/english-for-business 

Läs mer