MÅLGRUPPSANALYS – Varför? Hur?

Varför kan du tjäna på att göra en målgruppsanalys?

Det enkla svaret är att du kommer att vara förberedd för att nå dina specifika åhörare på allra bästa sätt för om du ”känner” din publik, deras intressen och önskemål och du kan då skapa ett behov hos dem eller tillfredsställa ett behov de redan har. Ju mer empati och förståelse du kan förmedla desto mer trygg kommer din åhörarskara att känna sig då de känner att du förstår vad just de behöver. Det hjälper dig också att ALDRIG underskatta dina åhörare!! Rent generellt, enligt Aristoteles, är oftast yngre människor mer optimistiska, positiva och har lättare att ändra på sig än äldre som framställs som cyniska, skeptiska och ovilliga till förändring. Detta betyder INTE att det faktiskt alltid är så! Skulle du eller jag hålla ett tal, framförande utefter premisser som är så generellt hållna kan vi riskera att vända en hel publik emot oss. Använder man sig av klichéer kan man reta upp människor och riskera att totalt förlora deras förtroende. Det är orsaken till att det är viktigt att lära sig att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man då en målgruppsanalys?

Börja med att spalta upp följande:

1. Analysera först den allmänna situationen:

Population? Hur viktigt är ämnet för dem? Hur relevant är ämnet? Varför? På vilket sätt? Är åhörarnas attityd positiv/negativ till ämnet/talaren/situationen? Vi-känsla?

2. Hur kommer din kommunikationsmiljö att se ut?

Vilken dag/tid? Miljö? Hur många kommer att lyssna? Finns det plats för spontana demonstrationer? Musik? Finns det tekniska hjälpmedel till hands?

3. Demografiska Faktorer?

Ålder?  Kön?  Utbildning?, (Vissa undersökningar visar att utbildning gör människor mer liberala och att de har mer intressen men då kräver det att du kontrollerar lite först innan du förutsätter det. Det kan vara bra att känna till om du vill få människor att pröva något nytt, att ledningen skall satsa på ditt projekt eller om du vill att människor skal våga tänka på ett nytt sätt.), Yrke, (så att du vet om du kan använda dig av facktermer eller inte), Ekonomiska omständigheter, Politisk eller Religiös tillhörighet, Etnicitet? Kulturell bakgrund? Social gruppering, (Detta gäller även klubbar och föreningar) och var befinner du dig? (iaktta sociala koder i olika länder och städer, tänk bara på Göteborgshumorn som kan uppfattas lite vass i Stockholm).

4. Dynamik?
Har du någon gång läst lite psykologi och stött på namn och koncept som presenterats av Maslow, Henry A Murray eller Vance Packard så underlättar det lite men om du inte gjort det så fundera över vilka behov dina åhörare har. Vad motiverar den du talar till? Vilka attityder har de och HUR skall du kunna tillfredsställa dem. Hur skall du kunna skapa en VI-känsla och sedan spinna vidare på den och få dina åhörare att lyssna till dig och förhoppningsvis satsa på vad du har att erbjuda?

Lär av andra genom att lyssna, skriva ner bra tankar, lyssna på vad de säger mellan raderna. Vad är de egentligen oroade för, intresserade av och vad önskar de sig? Titta på reklam, analysera den reklam som appellerar till ditt eget sinne. Varför tyckte du om den? Kändes den ”äkta”? Varför? Vilka medel användes för att åstadkomma den känslan?

Fundera över följande när du gör din målgruppsanalys:
Talar du till en högre chef kanske han svarar att det är tillfredsställelsen att kunna fatta beslut som leder till bra resultat, nöjda kunder, högre effektivitet, högre självkänsla medan du om du talar till anställda behöver tänka på att de behöver få erkännande för sitt arbete, känna heder och stolthet över sitt arbete, få röna uppskattning och att det är viktigt att ha bra arbetskamrater.

Det viktigaste är de grundläggande behoven som fysiska behov, trygghet, tillhörighet och kärlek, uppskattning och självförverkligande. De sistnämnda kan också kopplas till vänskap, nyfikenhet, tradition, framgång, nöjen, sexualitet, känslomässig säkerhet, försäkran om sitt eget värde, (Tänk på l´Oréals reklam, ”because you´re worth it…”), behov av maktkänsla, (Känslan att kunna styra sina val själv är viktig. Det kan vara något så simpelt som att köra en riktigt fin bil/mc var du vill men det kan också handla om att kunna välja skola, bostad mm), utlopp för kreativitet, (Detta används flitigt av alla hemmafixarprogram. IKEA:s reklam visar olika koncept, färgkonstallationer mm och visst är alla matprogram med diverse exotiska inslag i form av kryddor, annorlunda mat och dukning en uppvisning i kreativitet som vi gärna vill pröva? Tänk dessutom på alla singstar-program och karaoke-maskiner som säljs nu!), behov av en bakgrund, rötter, (tänk på alla som släktforskar, gemensam grund att tillhöra ex. Långarydssläkten. Jag har sett sådana klistermärken på en del bilar men även märkestrohet, att man litar på ett märke för att man använt det länge eller att många använder sig av det), behov av odödlighet, ungdom, (alla rynkor försvinner om du använder denna kräm, operationer, ät dessa piller och du håller dig ung, träna här och du kommer att behålla din vigör, barn – dina gener lever kvar) och förstärkning av egot, (just du är bra!), behov av att älska någon och visa omtanke, (Bästa blöjan åt babyn så att han/hon mår bra och att du får sova gott, Whiskas om katten själv får välja…).

Att du gjort en noggrann målgruppsanalys garanterar INTE att du får framgång med ditt framförande men det kommer att underlätta det betydligt. Var lyhörd under ditt framträdande, titta på chefernas, åhörarnas eller köparnas kroppsspråk. Ser de intresserade ut? Ha ögonkontakt! Är de intresserade av vad du har att säga? Om möjligt gör en spontan förändring! Om du är väl förberedd kan du redan i förväg ha tänkt ut en plan B. Om inte och det kändes som att du missade syftet med din framställning, prata med någon efteråt, analysera vad som blev fel och finjustera strukturen, argumenten och kanske vinklingen av själva ämnet så lyckas du bättre nästa gång 🙂

Varför inte pröva på en grupp av dina vänner eller din familj i all enkelhet?
Var vill de åka på semester? Hur skall du få ihop en grupp som vill åka åt helt olika håll och syssla med helt olika saker
?

Som alltid, Lycka till 🙂

Lämna ett svar