INFORMATIVA, DEMONSTRATIVA OCH INSTRUERANDE TAL.

I den klassiska retoriken fanns inte denna typ av tal då man på den tiden istället var inställda på att övertyga på olika vis, (rådgivande, värderande och försvarstal), och man använde mestadels retoriken inom juridik och politik.
Ett Informativt tal skall enbart syfta till att helt objektivt berätta något för åhörarna som de förhoppningsvis kan ha glädje eller nytta av. Det är viktigt att du definierar syftet noggrant innan du börjar skriva ditt tal för att du skall nå dit du har tänkt dig med informationen du tänker presentera. Följande frågor kan hjälpa dig att specificera ditt syfte: VARFÖR är det viktigt att mina åhörare får dessa upplysningar? VAD vill du att de skall göra med informationen de får? HUR och NÄR skall de göra det?

Du kan använda samma dispositionsmodell som jag skrev om igår med syfte, inledning, tes, avhandling och avslutning men i detta fall skall du inte argumentera, enbart informera. Fördelen med ett informativt tal är att de som kommer för att lyssna till dig är att de sökt sig till dig för att de är intresserade av det du kommer att tala om = Välvillig publik. Du har med andra ord fått lite gratis ethos innan du ens kommit upp på scenen. Vet de dessutom vem du är redan innan har du extra ethos med dig. Hur skall du bevara detta? Inledningen måste vara spännande och direkt komma in på att nu skall de få del av helt ny fakta eller att den är vinklad åt ett annat håll. Du skall ge utrymme för nya möjligheter med din information.

För att dina åhörare skall kunna minnas det nya du presenterar är det bra om du har en röd tråd i form av en illustration eller ord som återkommer. Upprepning och Betoning är också viktiga språkliga hjälpmedel för att hjälpa människor att minnas. Använd kroppen, gestikulera, visa föremål, modeller, diagram eller bilder för att åskådliggöra informationen. Detta är förstås extra viktigt om du skall visa hur en maskin fungerar! Prata inte för snabbt, peka, visa, var tydlig och klar så att ingen slutar att lyssna för att du tappade dem när du höll på att berätta om något du själv tycker är enkelt och självklart.

I höstas var jag i Malmö på CS4-lansering och då var även Apple med och berättade om sitt nya operativsystem. Tyvärr hade Apples representant fått förkortad tid och han var troligtvis stressad över det. Istället för att bevara lugnet och göra det bästa av situationen började han skoja om att han åkt norrifrån på morgonen och försökte få med publiken på att de redan visste alla Apples fördelar så egentligen behövde han inte stå där. Han bläddrade snabbt igenom en massa funktioner som för mig verkade mycket intressanta och jag hade gärna velat få reda på mer men hans stress gjorde att han försökte hinna med allt på 10 minuter vilket blev katastrof. Känslan efteråt var bara fiasko, en fantastisk produkt tappade mycket ethos på grund av en säljare som kände tidspress. I sådana lägen är det bättre att vara väl förberedd och tänka ut vad du kan stryka i förväg om du är sist i raden av en massa talare. Det är bättre både för dig själv och för publiken om du istället för att forcera igenom allt fokuserar på några få viktiga punkter. Det är ingen som vet vad du egentligen skulle säga. Om de finner intresse för det du sade, oavsett längd, kommer de otvivelaktigt att söka upp dig eller företag i efterhand för att få mer information.

På vilka olika sätt kan man då Informera?

1. BESKRIVA
a. Människor – personporträtt fungerar bäst som berättelser och här kan du välja att berätta om någon i kronologisk ordning men för att skapa spänning kan du istället börja på en intressant del av tidslinjen då något intressant hände, sedan kan du återvända till början.
b. Processer – orsak och verkan, ex. om företaget väljer att samarbeta med företag X kommer vi ha möjlighet att expandera i Asien. Fenomen som norrsken och åska kanske du vill beskriva vetenskapligt men oftast fungerar det bättre att berätta om något specifikt tillfälle som norrskenet eller åskan skapat en situation du kanske själv har upplevt. Då blir det mer spännande för åhörarna kan inte räkna ut vad som kommer att hända i talet och du kan lyckas hålla dem alerta mentalt.
c. Byggnader, föremål, population – vad är syftet? Att veta vad de används/har använts till eller att bara veta hur de ser ut? Då kan du använda kronologisk ordning för användandet och spatialt, rumsligt för den andra, (hur de uppträder i rummet). Skall du exempelvis berätta om din stads demografi så kommer det spatiala in då du presenterar hur olika grupper bor geografiskt i staden.

2. DEMONSTRERA
Du skall visa hur något går till i praktiken och det kräver att du visar dig vara experten så att de som lyssnar känner förtroende för dig och vågar pröva själva. Föräldrar och lärare är duktiga på detta då mycket går ut på att demonstrera hur man gör, alltifrån att knyta skosnören till att demonstrera hur man löser en andragradsekvation. I dessa lägen slappnar de flesta människor av. Problemet uppstår när du står inför de som du uppfattar som dina jämlikar ifråga om kunskap, kollegor, vänner eller chefer. Slappna av och tänk på att just i detta läge vet du något som de behöver få veta och dina åhörare är där för att få lära sig mer, inte för att bedöma dig!

3. DEFINIERA
När du skall definiera begrepp eller företeelser så skall du även vara ytterst noga med ditt tema så att dina åhörare vet exakt vad de har att förvänta. Denna typ av framställningar kräver mycket förberedelse då du bör använda ord med så specifik betydelse som möjligt. VAD kännetecknar…? VAD utmärker…? VILKA…? NÄR…?
Använd dig av synonymer, ordböcker som förklarar svåra begrepp och facklitteratur. Jag skall ge ett litet exempel på varför dessa typer av tal faktiskt är mer viktiga än vad folk i allmänhet tror. 1997 bestämdes det att alla Sveriges skolor skall lämna kvalitetsredovisningar. För att kunna göra det på ett korrekt sätt krävs det att alla inblandade parter verkligen är insatta i hur Skolverket definierar ordet.

4. REDOVISA
Detta är något alla fått göra, från tidig skolålder då det handlade om grupparbeten till universitetsvärlden och företagsvärlden. Du har ett ämne och du har samlat på dig en massa olika slag av information som skall redovisas på bästa sätt. För att göra det lättsammare kan du använda dig av bilder, diagram, spela upp någon intervju, ha musik eller ljud med OM det passar, (skall du redovisa om Solkungen, Ludvig XIV kan det vara bra med lite Lully, barockmusik, i bakgrunden men skall du presentera en bolagsrapport kanske du blir av med jobbet…). Strukturera all information noga, ta bort oviktig fakta, undvik att prata för länge om oviktiga fakta – (du kan alltid berätta mer efteråt om du låter dina åhörare ställa frågor). Tänk på åhörarna igen – VAD behöver de veta? VARFÖR? Hur blev du själv intresserad av ämnet?
Ett företag står kanske inför en utvecklingsprocess och då kan du och några till blivit ombedda att räkna på fördelar och nackdelar av olika omstruktureringar, nyinköp i jämförelse med fördelar och nackdelar av att inte göra något för ögonblicket. Då kan ni välja att presentera informationen Kronologiskt, i vilken ordning ni gjorde efterforskningarna eller Tematiskt, om vi följer val 1 så… val 2… val 3…. Sedan kommer en slutsats. Ni kan också välja att presentera informationen som Problemlösning, ex. Våra konkurrenter håller på att ta över marknaden för att de har möjlighet att producera fler varor till lägre pris. Vi har inte resurser att investera i en helt ny maskinpark just nu men vi har funnit att följande åtgärder skulle kunna öka vår omsättning…

Det blev mycket idag men jag hoppas att ni kan ha någon nytta av informationen och kom ihåg:

  • Ha en röd tråd som du återkommer till
  • Tala lugnt, förklara tydligt
  • Repetera viktiga fakta

så kommer det att gå bra 🙂

Lämna ett svar