Talets delar, Syfte, Tes, Avhandling och Avslutning.

I have six honest servicemen
Who taught me all I know.
They are What and Why and When
And Where and How and Who
”. Rudyard Kipling

Detta citat kan vara bra om du lär dig utantill och bär med för det kommer att hjälpa dig att tänka till när du skall formulera ditt syfte. Låt mig illustrera det på följande sätt; Om du skall ha ett informativt tal om popcorn så är det onödigt att berätta om Hur man poppar dem. Det i sig ger inget värde men om du istället fokusera på Varför man poppar popcorn så ändras syftet. Detta är något människor känner till så varför inte låna lite av Shakespeare; att poppa eller inte poppa, det är frågan…

Vad är då SYFTET med ett tal? Läs mer