MÅLGRUPPSANALYS – Varför? Hur?

Varför kan du tjäna på att göra en målgruppsanalys?

Det enkla svaret är att du kommer att vara förberedd för att nå dina specifika åhörare på allra bästa sätt för om du ”känner” din publik, deras intressen och önskemål och du kan då skapa ett behov hos dem eller tillfredsställa ett behov de redan har. Ju mer empati och förståelse du kan förmedla desto mer trygg kommer din åhörarskara att känna sig då de känner att du förstår vad just de behöver. Det hjälper dig också att ALDRIG underskatta dina åhörare!! Rent generellt, enligt Aristoteles, är oftast yngre människor mer optimistiska, positiva och har lättare att ändra på sig än äldre som framställs som cyniska, skeptiska och ovilliga till förändring. Detta betyder INTE att det faktiskt alltid är så! Skulle du eller jag hålla ett tal, framförande utefter premisser som är så generellt hållna kan vi riskera att vända en hel publik emot oss. Använder man sig av klichéer kan man reta upp människor och riskera att totalt förlora deras förtroende. Det är orsaken till att det är viktigt att lära sig att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man då en målgruppsanalys? Läs mer

INVENTIO – Vilka förråd skall man inventera för att finna information?

En bild säger mer än tusen ord sägs det och det är något som är bra att ha i minnet när du söker information. Det sägs att ordning är till för de icke kreativa för det fungerar som en väktare för medvetandets fria flöde. (OBS! Nu pratar jag inte om städning eller renlighet utan enbart att tillåta sig själv att tänka i oordning!)Den som är kreativ kritiserar inte så mycket utan låter idéerna flöda fritt. Läs mer

Förberedelsearbete – INVENTIO

Nyckeln till ett bra tal är förberedelse. Oavsett hur kort din framställning skall vara så kan du genom att ägna mycket tid åt forskning, meditation över ämnet, skaffa fram relevant och aktuell information och tala med andra framställa ämnet med en personlig touch som väcker intresse och når det mål du tänkt dig med ditt tal. Läs mer