Hur skriver man en TES eller THESIS STATEMENT?

  1. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

  • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
  • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
  • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
  • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
  • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
  • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

 

 

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/  

UNDERSÖKNINGSRAPPORT, (Survey Report).

Innan ni börjar vill jag poängtera att jag har rödmarkerat alla länkar som jag refererar till så det är bara att klicka så kommer informationen upp i ett annat fönster 🙂

En kväll i förra veckan tittade jag på Discovery Science för de visade ett program om Sankt Gotthard tunneln som håller på att byggas mellan Schweiz och Italien. När programmet gjordes hade de 77 kilometer kvar och det beräknas ta 10 år att färdigställa de dubbla tunnlarna.

För mig var det extra intressant att titta på programmet då jag har arbetat mycket med teknisk engelska med mera på Projekt Hallandsås som drivs av Skanska-Vinci. Visst har jag jag varit inne i tunneln och tittat på den enorma borrmaskinen, TBM, som med servicedel mäter cirka 250 meter och är 10,6 meter i diameter, men jag har aldrig stått ovanpå den och arbetat medan den skakande gräver sig in i berget. Läs gärna lite mer om detta gigantiska projekt som beräknas vara klart 2015. Det var fascinerande att titta på TV-programmet som visade såväl arbetarnas arbetssituation som ingenjörernas.

Filmen visade en ung geolog som ständigt kontrollerade berget framöver för att undvika olyckor, exempelvis om berget var söndertrasat av vatten och så vidare. Eftersom Vinci koncernen är involverad i Hallandsås projektet har jag träffat många unga franska ingenjörer som är geologer och lantmätare där och när jag såg filmen förstod jag hur viktigt men samtidigt farligt deras yrke är. Andra ingenjörer sitter och räknar på miljö och risker. Med tanke på detta insåg jag att jag borde färdigställa det projekt jag började med i somras… att ge mer information om hur man skriver en Undersökningsrapport samt en Förslagsrapport. Så varsågod 🙂 Längre ner finner ni utförliga instruktioner som jag hopas skall kunna vara till nytta för någon av er 🙂

Läs mer

Rapporter av olika slag

Det är en grå, kall och regnig fredagseftermiddag i juli så jag har lite tid över till att skriva ner lite tips vilket jag tyvärr inte har gjort på mycket, mycket länge. När jag har varit ute på olika företag under åren har jag lagt märke till att många skickliga svenska ingenjörer, forskare och företagsledare saknar ”mallar” i sitt huvud för att skriva rapporter av olika slag.

I Frankrike och England får elever tidigt lära sig mönster för olika slag av situationer som kan uppkomma i yrkeslivet vilket underlättar oerhört när det är viktigare att kunna fokusera sig på innehållet än på formen. Det är ungefär som när man lär sig olika matematiska formler i skolan… Visst minns man formler som man aldrig använder… Vad sägs om den allmänna gaslagen: p x V = n X R X T där R = 8,314 J K-1 mol-1

Läs mer