UNDERSÖKNINGSRAPPORT, (Survey Report).

Innan ni börjar vill jag poängtera att jag har rödmarkerat alla länkar som jag refererar till så det är bara att klicka så kommer informationen upp i ett annat fönster 🙂

En kväll i förra veckan tittade jag på Discovery Science för de visade ett program om Sankt Gotthard tunneln som håller på att byggas mellan Schweiz och Italien. När programmet gjordes hade de 77 kilometer kvar och det beräknas ta 10 år att färdigställa de dubbla tunnlarna.

För mig var det extra intressant att titta på programmet då jag har arbetat mycket med teknisk engelska med mera på Projekt Hallandsås som drivs av Skanska-Vinci. Visst har jag jag varit inne i tunneln och tittat på den enorma borrmaskinen, TBM, som med servicedel mäter cirka 250 meter och är 10,6 meter i diameter, men jag har aldrig stått ovanpå den och arbetat medan den skakande gräver sig in i berget. Läs gärna lite mer om detta gigantiska projekt som beräknas vara klart 2015. Det var fascinerande att titta på TV-programmet som visade såväl arbetarnas arbetssituation som ingenjörernas.

Filmen visade en ung geolog som ständigt kontrollerade berget framöver för att undvika olyckor, exempelvis om berget var söndertrasat av vatten och så vidare. Eftersom Vinci koncernen är involverad i Hallandsås projektet har jag träffat många unga franska ingenjörer som är geologer och lantmätare där och när jag såg filmen förstod jag hur viktigt men samtidigt farligt deras yrke är. Andra ingenjörer sitter och räknar på miljö och risker. Med tanke på detta insåg jag att jag borde färdigställa det projekt jag började med i somras… att ge mer information om hur man skriver en Undersökningsrapport samt en Förslagsrapport. Så varsågod 🙂 Längre ner finner ni utförliga instruktioner som jag hopas skall kunna vara till nytta för någon av er 🙂

Ett bra exempel på en undersökningsrapport är följande rapport ”Allmänheten om teknik och kompetens” som Sveriges Ingenjörer låtit göra. Visserligen tror jag att detta är en förkortad Power Point version men den är ändå ett bra exempel på hur en kort rapport ändå kan vara lättfattlig, koncis, klar, lättöverskådlig samtidigt som syftet går inte att missförstå. Det finns dock inget avslut med rekommendationer eller slutsatser i den rapporten så jag anger den endast som en exempel på hur man kan fatta sig kort 😉

I de fall någon är anställd som konsult åt en kommun eller ett företag kan det vara en fördel att tänka på att fylla ut texten med mer ord och beskrivningar så att informationen inte bara blir saklig, utan även trevlig att läsa. Ett exempel är den trevliga Pdf-filen från Sörmlands Turismutveckling AB  som trillar in i min mailbox lite nu och då efter en föreläsning som jag hade åt dem. För att uppmuntra de som håller på med turism har de en sida med helt underbara, lättförståeliga fakta som jag kan tänka mig att man som hotellägare eller turistvärd verkligen gläder sig åt. Ta gärna en titt på sidan 2 där flera cirklar med fantastiska fakta har placerats ovanpå en sommaräng med röda vallmo som tilltalar ögat och får åskådaren, (åtminstone mig :-)) att tänka på ledighet och sommar, (visst vill man åka till Trosa, Mariefred och Strängnäs :-)), medan det troligen får målgruppen att tänka på inkomster. Vad sägs om:

” …Exportvärdet av en Volvo

är samma som 10 tyska

fritidsresande som stannar

i Sverige en vecka. Samtliga

tyskar som bor på kommersiella

boendeanläggningar i Sverige

under ett år motsvarar

27 000 exporterade bilar.”

Källa: Resurs AB

Eller den betydligt krångligare:

”..Turismens andel av BNP är

2,9 %, att jämföra med

jordbruk 1,1 %, metallindustrin

2,53 %, banker 4,4 %. Antalet

helårsanställda är 162 100 personer.

68 % av turismens totala

omsättning går tillbaka till

samhället i form av skatter

Och avgifter.”

Källa: Resurs AB

 

Hur skall man då använda siffror i en undersökningsrapport?

Det beror givetvis på vad du vill framhålla. FAKTA eller GENERALISERINGAR.

Principen är dock att börja med att presentera fakta i form av siffror som i slutet kan generaliseras då en slutsatsen skall dras, en rekommendation ges eller olika valmöjligheter skall presenteras. Det är fullt möjligt att börja med generaliseringar och övergå till fakta men i avslutningen skall man alltid använda sig av generaliseringar så ger det underlättar för läsaren om du som skribent börja med fakta och sedan övergår i generaliseringar. Generaliseringar är yttranden som skall hjälpa till att förtydliga fakta. Det tar en oerhörd tid att samla in fakta, analysera och värdera dem innan det är möjligt att dra en allmän slutsats eller att ge en rekommendation så jag ber er som skall skriva denna typ av rapport att verkligen lägga mycket tid på utformningen av enkäten så att ni kan göra det lätt för den som skall delta att kunna ge ett entydigt svar som ni lätt kommer att kunna presentera.

Beroende på vilken typ av diagram ni väljer att presentera kan ni fokusera på olika saker: Jämförelser – horisontella stapeldiagram, Helhet – Tårtdiagram, Trender – Stapeldiagram och Idéer/Prognoser – Linjediagram/Grafer.

Något som är oerhört viktigt att vara medveten om är om informationen som skall presenteras har samlats in genom en undersökning, enkät, intervju, opinionsundersökning eller sammanställts baserat på officiell statistik. Beroende på vilket kommer informationen att spegla åsikter/preferenser som en viss utvald grupp eller slumpvis utvald grupp av befolkningen har men INTE alla. Med tanke på vad jag skrivit tidigare om dålig argumentering ber jag dig ta hänsyn till reella fakta och undvika att dra slutsatser som kan minska din trovärdighet även om det verkar som att du vinner något på kort sikt. Både den deduktiva och den induktiva slutledningen kan få ditt ethos på fall om du inte är försiktig. Det går även att vilseleda med diagram vilket inte är att rekommendera. Hur då? Se på följande exempel från Stockholms stad

Imorse tittade jag på Nyhetsmorgon på TV4 och hörde att svenskarna har blivit allt fetare vilket leder till ökade knäoperationer. Läkaren som intervjuades var mycket allvarlig och jag som tittare kände med skräck hur jag skulle tvingas till ett antal plågsamma knäoperationer då i stort sett alla som väger några kilo för mycket kommer att behöva opereras redan i 45-årsåldern. Som en motvikt till läkare = auktoritet med hög skrämselfaktor fann jag en artikel i dagens DN som behandlar samma ämne.

Visserligen står det att övervikten är en hälsofara, en tickande bomb, att det är oerhört riskabelt att operera en fet person med mera; men på samma gång står det att det utförs 13 000 knäoperationer i Sverige om året, en tredubbling sedan början av 1990-talet. Siffran 13 000 gör att man får ett helt annat perspektiv av faran med tanke på hur stor befolkningen är än att i stort sett alla är feta och kommer att behöva opereras ett flertal gånger i sitt liv. Detta betyder inte att jag inte inser faran av att vara överviktig utan jag fokuserar i detta fall enbart på hur argumenten presenteras. Så heja Viktväktarna 🙂

Exempel på FAKTA: Siffror/Procent/Proportioner…

När du anger hur många som till exempel har blivit intervjuade i en undersökning så är det bra att göra som det svenska ingenjörsförbundet gjorde; 1,016 intervjuer mellan den 19-22 mars 2007 och sedan ange att femtiosex procent av de intervjuade håller med om att…en betydande stor procentandel av de intervjuade tycker att.. En femtedel av de som deltog i undersökningen anser att…/svarade att…/.. föredrar att..

Exempel på GENERALISERINGAR: Detta visar/indikerar/tyder på/antyder

På det hela taget kan man sägaverkar det som att… kommuninnevånarna är nöjda med kollektivtrafiken. Det är allmänt känt att de flesta kunder föredrar att handla på stormarknader… Relativt få människor godkänner… som visas av attvilket bekräftas av att de… Som tidigare undersökningar har visat är det mest troligt att… Barnfamiljer föredrar oftast att bo i områden med andra barnfamiljer.

Hur kan man då skriva om samma sak på olika sätt?

 

  1. 42 % av de intervjuade känner inte till några svenska uppfinningar som varit banbrytande trots att 70 % av dem personligen känner en ingenjör.
  2. Undersökningen visar nästan hälften av de intervjuade inte känner till en enda banbrytande svensk uppfinning även om det stora flertalet känner en ingenjör personligen.

 

Vilket tempus, (TIDSFORM), skall användas?

 Presens = händer just nu. Undersökningen visar att. De flesta anser att en förändring behövs.

Undersökningen visar att ju fler avgångar kollektivtrafiken kan erbjuda desto fler trafikanter är det som kommer att välja bussen som ett alternativ. Slutsatsen blir därför att satsa mer pengar på ökad turtäthet inom hela kommunen, inte enbart inom tätorten.

 

Vid vilka tillfällen passar det att skriva en Undersökningsrapport?

Detta är den rapportform som skall användas för att presentera och analysera resultat/forskningsrön av en undersökning som gjorts för att få reda på kunders reaktion på en vara,  invånares syn på trafikplaneringen eller när Lärarförbundet vill veta om om lärare tror att högre status kan fås om lönen höjs med 10 000 kronor. (Jag fick vara med i en sådan undersökning för ett tag sedan :-)) Utöver detta skall även en allmän utvärdering med en slutsats och rekommendationer presenteras i en undersökningsrapport.

Med tanke på att jag efter tio år i Norrland, Arjeplog och Östersund, fortfarande har kvar en del av mitt hjärta i norr blev jag glad när jag fann att Sundsvalls kommun har lagt ut en modell för hur man skall skriva en undersökningsrapport för miljöföroreningar som kan påverka människors hälsa och miljö i samband med byggnationer. Håller du på med miljöutvärderingar kan jag verkligen rekommendera att ta del av råden där så att du får med alla detaljer för att kunna göra en korrekt Miljöutvärdering 🙂

Undersökningsrapport om Miljöpåverkan.

Hur ser STRUKTUREN ut för en Undersökningsrapport; (Survey Report)?

Till:       Företag X

Från:     Konsult Y

Ämne:  Kollektivtrafikens utveckling i H kommun.

Datum: 2012-04-24

 1.      INTRODUKTION.

Ange SYFTE och INNEHÅLL i din rapport.

Syftet/Intentionen/Målet med denna rapport är att utvärdera/undersöka/fastställa resultaten av en undersökning/enkät/opinionsundersökning där människor/invånare/tittare blev tillfrågade om/vad…

Denna rapport anger huvuddragen av resultaten av den undersökning som utfördes/gjordes i syfte att kunna bestämma/förstå/inse/få en djupare insikt i invånarnas reaktion/önskemål/attityder eller åsikter.

Denna rapport som utförts på begäran av kommunen innehåller en sammanfattning av den samlade information om kommuninvånarnas åsikter om kollektivtrafiken.

Den data som återfinns i denna rapport har erhållits/insamlats genom frågeformulär/dörr till dörr intervjuer/telefonintervjuer…etc..

Informationen nedan sammanfattar den statistik som insamlats

Ex. Syftet med denna rapport är att kunna dra upp långsiktiga planer för utvecklingen av kollektivtrafiken och ge förslag om hur man skall kunna locka fler att välja bussen som ett alternativ framför bilen. 1500 kommuninvånare, 18 – 75 år, har under tiden 15 januari till 3 mars 2012 svarat på en enkät om vad som styr deras val av transportmedel vilken ligger till grund för de rekommendationer vi kommer att ge.

2.      HUVUDPUNKTER

Presentera varje aspekt av undersökningen under separata underrubriker.

OBS!! Jag är inte alls kunnig inom kollektivtrafikens för och nackdelar så jag tänker inte utveckla några djupare tankar utan bara visa hur man kan ställa upp rapporten.

Exempel:

1. Turtätheten – Centralorten. Ex. Av 1500 som svarade angav 35% att bussen inte gick tillräckligt ofta för att passa deras arbete etc…

2. Priset. Två tredjedelar av de tillfrågade menade att det var billigare att ta bilen med hela familjen till affären än att köpa bussbiljetter osv..

3. Landsort – Vilka hållplatser som finns tillgängliga.

4. Tidtabell – När bussarna börjar och slutar att köra.

5….. osv

3.      AVSLUTNING.

I den avslutande paragrafen skall en allmän sammanfattning av de ovan nämnda huvudpunkterna presenteras samt ett förslag/en rekommendation eller flera. Det är i denna del du får ge uttryck åt personliga åsikter baserade på de fakta som framkommit i undersökningen.

Undersökningen visar tydligt attSlutligen/Sammanfattningsvis/Av undersökningen framkommer att… en ökad turtäthet, fler lantortslinjer samt billigare bussbiljetter skulle leda till ett ökat resande med kollektivtrafiken i staden H.

På grundval av denna information föreslås att… / Det förefaller som att den bästa lösningen vore att…/Resultatet av denna undersökning tyder på/antyder/visar att/indikerar/demonstrerar/avslöjar att.. etc.

Istället för en kort, klar och koncis förklaring till hur en Undersökningsrapport skall skrivas har ni fått en utförlig och uttömmande hjälp, kryddad med en hel del privata funderingar och referenser som jag hoppas ni tar er tid att begrunda. Ju fler exempel man kan undersöka och lära sig av, desto fler verktyg samlar man i sin språkverktygslåda.  Lycka till 🙂

Lämna ett svar