DEBATTARTIKEL/TAL STRUKTUR

Många elever har Nationella Prov nu i dagarna och då kan det vara bra att bli påmind om hur man författar en debattartikel vilket påminner till stor del om hur man förbereder ett argumentativt tal. Förhoppningsvis kan ni detta redan men om ni behöver bli påminda får ni gärna ta er en titt nedan så att ni kan slappna av inför de skriftliga proven i veckan 🙂

Med god förberedelse kommer du att kunna lyckas att  nå dina mål.

Använd med fördel sammankopplande ord, passiv form och kontrollera så att du verkligen böjer verb, adjektiv,adverb och substantiv korrekt så att du inte missar ett bra betyg på grund av slarv. Lycka till !!

DEBATTARTIKEL/TAL STRUKTUR

 1. Introduktion. Något har hänt I samhället, en ny lag, någon har kommit med ett uttalande som du reagerar som man vill kommentera. Det är bra att referera till en auktoritet i början som antingen håller med eller är helt emot det du vill argumentera för.
 2. Bakgrund. Hur var situationen tidigare?
 3. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

 • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
 • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
 • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
 • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
 • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
 • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/ 

VAD det gäller argumenten: Särskilj huvudargumenten från de argument som bara stöder dina huvudargument. En graf kan exempelvis understödja vad Professor X har sagt.  

 1. Argument 1 BÖRJA ALLTID med logiska argument: Statistik, Vittnesmål,(auktoriteter, måste vara äkta experter, ögonvittnen), Jämförelser a. specifik händelse eller b allmän händelse, (OBS! Jämförelsen måste vara tillämpbar och sann.), Induktiva resonemang, (olika påståenden man drar slutsatser av.), Syllogismer, (deduktivt resonemang – utgår från allmän kunskap som är godtagbar av alla men var försiktig!!). Referera till fakta och data så mycket som möjligt för att stödja dina argument. På så vis framstår du som trovärdig i dina läsares ögon. ) På det nationella provet är det viktigt att du refererar till källor i det bifogade häftet.
 2. Argument 2 Belys ett av dina motståndares främsta argument som du kan vederlägga och därmed visa varför din tes är mer pålitlig.
 3. Argument 3 Använd emotionella argument för att övertyga dina läsare mot slutet: Empati/medkänsla för svaga grupper, djur eller natur, Fara för katastrofer, sjukdomar, miljöförstöringens effekter, Ilska över något som är fel i samhället/världen, Glädje/Humor! a. nöjen b. variation, Hopp om att en positiv förändring är möjlig, Stolthet för a. Tradition b. Framgång c. Igenkännande eller Nyfikenhet på nya kulturer, intressanta platser eller en möjlighet att få lära känna nya människor. Ett varningens ord: UNDVIK att lura/kritisera/förlöjliga dina läsare/ publik!!

Dina läsare kommer att kunna övertygas på ett sätt som gör att de kan känna sig bekväma, inte lurade, om du använder dig av de logiska argumenten innan de emotionella för då känner de sig redan trygga med dig då de vet att du håller dig till fakta. Avsluta med att rikta en vädjande uppmaning till dem. Ställ läsarna/åhörarna på din sida så att de kan se världen/sakfrågan utifrån ditt perspektiv. Därigenom kommer de själva att kunna dra slutsatser och övertyga sig själva om att din tes är korrekt utan att du behöver uppfattas som påträngande.

 1. Avslutning A.) Gör en kort sammanfattning av dina argument, visa hur de stöder din tes och avsluta med en vädjan till läsarens samvete.

B.) Referera till din inledning och poängtera igen att din tes är den som är mest trovärdig men presentera den med stöd av en allmänt erkänd, berömd autoritet för att avslutningsvis komma med en personlig kommentar.  Varför inte avsluta med ett tänkvärt citat?

 Argumentationens logiska ord som binder samman meningar och lyfter fram vad du vill markera är oerhört viktiga att använda då de lyfter din språkliga nivå betydligt.

Läs mer

Hur skriver man en TES eller THESIS STATEMENT?

 1. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

 • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
 • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
 • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
 • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
 • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
 • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

 

 

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/