Förberedelsearbete – INVENTIO

Nyckeln till ett bra tal är förberedelse. Oavsett hur kort din framställning skall vara så kan du genom att ägna mycket tid åt forskning, meditation över ämnet, skaffa fram relevant och aktuell information och tala med andra framställa ämnet med en personlig touch som väcker intresse och når det mål du tänkt dig med ditt tal.

Först måste du fundera över vilka dina åhörare kommer att vara. Då är det bra att göra en målgruppsanalys, (återkommer till det), Vad har de för bakgrundskunskap om det ämne du skall tala om? OBS! Underskatta aldrig dina åhörare! Vad är viktigt att de får veta? Varför?

Vad är Syftet med ditt tal?

Ditt syfte bör formuleras som en att-sats. Ex. Syfte: Att informera om nyttan av att träna. Begränsa dig så mycket du kan när du väljer ditt ämne så att du kan vara så specifik och exakt som möjligt när du håller ditt tal. Givetvis skall du smycka ditt tal med tropiska figurer i den mån det är lämpligt, (jag kommer mer till det senare men nedan finner du några av dem), men om du begränsar dig i ämnet kommer ditt framförande att kännas mer kärnfullt och din publik kommer att kunna få med sig något extra. Fundera över vad som är viktigt innan så att du skaffar relevant fakta om just det – du kommer ändå att vara tvungen att skära bort mycket av det du hittar. Skriv olika idéer på skilda blad, lägg dem framför dig på bordet eller golvet och plocka… Viktigt? Mindre viktigt? Är informationen nödvändig för ditt tal? För det talet framåt? Hamnar du på ett sidospår istället för att fortsätta framåt mot ditt mål/syfte med framförandet?

Vill du Motivera? Att nå hjärtat för att sporra till handling – att du bygger upp deras egen önskan att agera. Om du når hjärtat på de som lyssnar kommer deras egen drivkraft att motivera dem att känna att det är rätt att göra si eller så. Det är då bra att ta upp ett exempel på någon som valt att handla på ett visst sätt och tala om vad det lett till. På så vis kan åhörarna känna igen sig och själva dra slutsatsen att det kanske vore bra att göra som personen i exemplet.

Förklara? Att göra förståelsen av något enklare, klarare och mer konkret med hjälp av extra information eller olika slag illustrationer, liknelser, metaforer eller varför inte en hyperbol? (Liknelse = börjar oftast med orden ”lik/likt” eller ”som”. Två olika saker jämförs men man framhåller likheterna, ex. Likt hotfulla moln tornar arbetslöshet och ökande matpriser upp sig vid horisonten. Metaforer är i allmänhet mer uttrycksfull och håller fram likheter mellan två helt olika saker och överför en egenskap, ex Tungan är en eld. De är korta och koncisa, lätta att förstå. Hyperbol = överdrift, ex Kamelen genom nålsögat eller Vågor höga som berg). Det underlättar även för publiken om du använder dig av visuella hjälpmedel. Var så specifik du kan men bevara enkelheten så att du är lätt att förstå så dina åhörare förstår exakt När och Hur något skall göras.

Informera? Du kan på ett vänligt sätt ge information åt dina åhörare genom att på ett neutralt sätt presentera fakta så klart och koncist som möjligt. Du kan göra det genom att definiera, beskriva eller förklara saker, personer, platser eller processer.

Övertyga? I detta fall kan det både handla om att få din publik att byta åsikt men också att få de som lyssnar att känna sig ännu mer övertygade om att det de tror på är sant. Det kan gälla värderingar likväl som beteenden. Här gäller det att du är väl insatt i ditt ämne så att du kan ge goda skäl och logiska argument till varför det är på ett visst sätt. Här gäller det även att vara väl insatt i motståndarsidans argument och inte vara rädd att ta upp dem så att du kan motbevisa dem. Om någon som lyssnar till dig har en motsatt uppfattning och du inget nämner om vad den andre tror kommer hans/hennes lyssnande att hindras av att du inte känns tillförlitlig. Därför kan det vara bra ibland att någonstans i början komma in på ett eller ett par vanliga motargument men OBS! Ta upp sakliga bevis som håller för granskning. Det kommer att göra att även den motsträvigaste publik kommer att vara villig att lyssna. Det här kräver också att du verkligen håller dig till ditt ämne och att du har analyserat de olika sidornas argument på djupet.

Glöm inte att visa vänlighet när du visar på fakta och bevis, annars kan dina åhörare irritera sig på dig och då förlorar du dem. Dina åhörare har kommit fram till sina uppfattningar genom att dra slutsatser själva så vänlighet och logik är ett måste för att du skall nå deras hjärta så att de vill lyssna, ta till sig dina argument och om möjligt förhoppningsvis ändra åsikt.

Roa? Om ditt syfte är att roa så tänk på att alla skall kunna skratta, koppla av och trivas. Satir och stå-upp komik kan vara mycket roligt men var noga med att tänka igenom vilken publik du har INNAN du vågar dig på alltför vass humor så att inte 99 skrattar på en persons bekostnad. Det förtar en del syftet – att roa och glädja människor. Bjud på dig själv och trevliga berättelser om människor för det går alltid hem.

Nästa gång skall jag ta upp hur man väljer ämne och var man finner uppslag som kan inspirera till ett bra tal 🙂

Lämna ett svar