How To Write a Book Analysis.

Quite a number of students struggle when it comes to the challenging assignment of writing a correct book analysis, (one of the assignments in Engelska 6 and Engelska 7), where a personal interpretation is to be defended. Therefore, a few videos have been prepared in order for you to be able to learn more about how to formulate a correct thesis statement, how to defend it by using quotes as evidence to support an idea that you have already introduced and explained beforehand. Then after the quote, you can elaborate and expand upon that idea, rather than just make a rushed comment about it. 

To make a good literary analysis, you need to keep plot summary limited to a couple of sentences in the introduction (in an essay of this length, 700-1200 words, you do not need any background information about the author – just stating who wrote the book is enough). Your introduction should also include a very clear, concise and easy to understand thesis statement that you can relate to throughout your essay. This thesis must be specific and focused on a particular aspect of the novel, not the whole story. Then you write a series of paragraphs exploring different arguments relating to the thesis using quotations from the text to support and expand each argument. Finally, you wrap up with a conclusion that summarises your arguments (and not the plot) and returns to the thesis you began with.

Over and over again I am contacted by students who find this task overwhelming which is a pity since there is so much freedom in being given the opportunity to interpret a novel of free choice. Therefore, I really, really wish that these films will enable you to grasp the basics of analysing literature and how to apply formal English so that you can focus on the joy of reading and analysing instead of struggling with the structure and to understand how to formulate a correct thesis statement.

The good thing about videos posted on You Tube is that you can have a look at them whenever you have time and you can pause if you feel that you would like a cup of tea or coffee… or simply that you feel that the information is somewhat overwhelming so that you need some time to reflect on it in connection with your particular novel.

Later on the films will all be posted on Hermods portal but in the meantime, I have been permitted to upload them on YouTube so that you can benefit from the information directly.

Hopefully, this short series of videos will help you to overcome possible challenges while sitting alone in your chamber pondering about how to present a good book review that you can feel proud over.

Good luck!

How to Write a Book Review

To all my students and everyone else who feel that a helping hand would be welcome when it comes to preparing and presenting a correct book review. I have prepared a few video presentations of what to think about when writing a book review which is one of the assignments required in English 5.

The good thing about videos posted on You Tube is that you can have a look at them whenever you have time and you can pause if you feel that you would like a cup of tea or coffee… or simply that you feel that the information is somewhat overwhelming so that you need some time to reflect on it in connection with your particular novel.

Later on the films will all be posted on Hermods portal but in the meantime, I have been permitted to upload them on YouTube so that you can benefit from the information directly.

Hopefully, this short series of videos will help you to overcome possible challenges while sitting alone in your chamber pondering about how to present a good book review that you can feel proud over.

Good luck!

Sarai

DEBATTARTIKEL/TAL STRUKTUR

Många elever har Nationella Prov nu i dagarna och då kan det vara bra att bli påmind om hur man författar en debattartikel vilket påminner till stor del om hur man förbereder ett argumentativt tal. Förhoppningsvis kan ni detta redan men om ni behöver bli påminda får ni gärna ta er en titt nedan så att ni kan slappna av inför de skriftliga proven i veckan 🙂

Med god förberedelse kommer du att kunna lyckas att  nå dina mål.

Använd med fördel sammankopplande ord, passiv form och kontrollera så att du verkligen böjer verb, adjektiv,adverb och substantiv korrekt så att du inte missar ett bra betyg på grund av slarv. Lycka till !!

DEBATTARTIKEL/TAL STRUKTUR

 1. Introduktion. Något har hänt I samhället, en ny lag, någon har kommit med ett uttalande som du reagerar som man vill kommentera. Det är bra att referera till en auktoritet i början som antingen håller med eller är helt emot det du vill argumentera för.
 2. Bakgrund. Hur var situationen tidigare?
 3. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

 • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
 • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
 • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
 • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
 • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
 • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/ 

VAD det gäller argumenten: Särskilj huvudargumenten från de argument som bara stöder dina huvudargument. En graf kan exempelvis understödja vad Professor X har sagt.  

 1. Argument 1 BÖRJA ALLTID med logiska argument: Statistik, Vittnesmål,(auktoriteter, måste vara äkta experter, ögonvittnen), Jämförelser a. specifik händelse eller b allmän händelse, (OBS! Jämförelsen måste vara tillämpbar och sann.), Induktiva resonemang, (olika påståenden man drar slutsatser av.), Syllogismer, (deduktivt resonemang – utgår från allmän kunskap som är godtagbar av alla men var försiktig!!). Referera till fakta och data så mycket som möjligt för att stödja dina argument. På så vis framstår du som trovärdig i dina läsares ögon. ) På det nationella provet är det viktigt att du refererar till källor i det bifogade häftet.
 2. Argument 2 Belys ett av dina motståndares främsta argument som du kan vederlägga och därmed visa varför din tes är mer pålitlig.
 3. Argument 3 Använd emotionella argument för att övertyga dina läsare mot slutet: Empati/medkänsla för svaga grupper, djur eller natur, Fara för katastrofer, sjukdomar, miljöförstöringens effekter, Ilska över något som är fel i samhället/världen, Glädje/Humor! a. nöjen b. variation, Hopp om att en positiv förändring är möjlig, Stolthet för a. Tradition b. Framgång c. Igenkännande eller Nyfikenhet på nya kulturer, intressanta platser eller en möjlighet att få lära känna nya människor. Ett varningens ord: UNDVIK att lura/kritisera/förlöjliga dina läsare/ publik!!

Dina läsare kommer att kunna övertygas på ett sätt som gör att de kan känna sig bekväma, inte lurade, om du använder dig av de logiska argumenten innan de emotionella för då känner de sig redan trygga med dig då de vet att du håller dig till fakta. Avsluta med att rikta en vädjande uppmaning till dem. Ställ läsarna/åhörarna på din sida så att de kan se världen/sakfrågan utifrån ditt perspektiv. Därigenom kommer de själva att kunna dra slutsatser och övertyga sig själva om att din tes är korrekt utan att du behöver uppfattas som påträngande.

 1. Avslutning A.) Gör en kort sammanfattning av dina argument, visa hur de stöder din tes och avsluta med en vädjan till läsarens samvete.

B.) Referera till din inledning och poängtera igen att din tes är den som är mest trovärdig men presentera den med stöd av en allmänt erkänd, berömd autoritet för att avslutningsvis komma med en personlig kommentar.  Varför inte avsluta med ett tänkvärt citat?

 Argumentationens logiska ord som binder samman meningar och lyfter fram vad du vill markera är oerhört viktiga att använda då de lyfter din språkliga nivå betydligt.

Läs mer

Hur skriver man en TES eller THESIS STATEMENT?

 1. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

 • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
 • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
 • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
 • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
 • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
 • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

 

 

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/  

Att Ställa frågor & Hålla igång en Konversation – Till Nytta både för Affärsmän och Studenter som skall hålla igång samtal på de Nationella Proven :-)

Frågor handlar inte alltid om att skaffa information utan ofta om att visa intresse och skapa en relation. Det kan tyckas lättsamt att ställa frågor som vi vill att folk skall svara på men hur ofta ger vi de vi talar med tillräcklig tid att få yttra sig? Vissa frågor behöver lite eftertanke för att kunna besvaras och om vi ger människor tid samtidigt som vi ser intresserade och förväntansfulla ut kommer den vi talar med att slappna av och känna att vi faktiskt är intresserade av svaret. Om vi tar oss tid att lyssna noga på svaret kan vi lära känna personen eller vad han står för bättre. Oavsett vem vi talar med så kan vi visa vår respekt för honom eller henne genom att lyssna ordentligt. Att man lyssnar utan att avbryta innebär inte nödvändigtvis att man håller med! När det bara handlar om att skapa en relation kan man introducera ett ämne för att få igång ett samtal: Vad tycker du om…? Hur upplever du …? Har du läst/hört om…?

Vad finns det för olika typer av frågor?
Läs mer

Powertalk How to Sound More Convincing in a Direct Culture and Vice Versa..

Perhaps you have sometimes felt that business partners from other parts of the world seem to ignore you as you try to argue for your idea. If you are Swedish it is likely that you will be regarded as somewhat weak and even neutral, not convincing enough, so therefore I have chosen to add this little Toolbox that can help you as you are out in the world.

If you on the other hand belong to a more Direct or Affective culture you could also learn from this toolbox since it will enable you to speak in a manner that is not condidered too rough for your Swedish business partners. Instead of using the verb ”will” it is better to use ”modals” in Sweden, ”It might be a good idea to…”.

It is also good for you to remember that Swedish people do not appreciate being interrupted and they are interested in everybody´s opinion before they make a decison. Yes, yes,  that means it may take some time to reach a decision but when it is finished it is OK. There are more things to know about Swedish people and an easy, quite funny  way to learn more is to read the small books witten by an Englishman, Colin P. Moon.
Läs mer

RÖSTEN – ARTIKULATION

En avslappnad röst är behaglig att lyssna till så hur skall man kunna slappna av när de vackra, lätta och fjäderlätta fjärilarna i magen har förvandlats till en känsla av ett inferno som snarare påminner om ett getingbo, surrande, spänt och totalt osäkert???

Ett säkert sätt att få någorlunda kontroll på rösten är som jag tidigare har nämnt att ta djupa andetag, tala med luft längst nere ifrån magen. Ja, du minns kanske hur du kan hålla händerna nere på magen och stöta ut luft samtidigt som du säger Hej! Mycket överdrivet givetvis men samtidigt en förträfflig hjälp att fokusera på få kontroll på andningen. Det är bra att tala överdrivet när man tränar på uttal och artikulation men givetvis kan man inte göra det när det väl gäller 🙂

Problemet med nervositet är nämligen att vi lätt spänner ansiktsmusklerna och de muskler som styr andningen och då blir rösten ljusare och vi får nästan inte luft att avsluta en mening, än mindre ha luft till att höja och sänka volymen, ändra talhastigheten eller tala klart och tydligt. Risken blir att man börjar mumla, tala i falsett eller helt enkelt talar så fort att publiken missar vad du försöker förmedla. Oavsett hur bra tal du kan ha med illustrationer, talfigurer, perfekta argument, tilltalande språk och pauser så blir det förmodligen platt fall om rösten sviker dig.

För att underlätta förståelsen av vikten av att vara avslappnad i talorganen rekommenderar jag att du letar upp en bild på talorganen på Internet så att du ser hur alla delar hör samman. Om käken eller läpparna är för avslappnade låter uttalet slarvigt, (som efter ett tandläkarbesök när läpparna inte alls följer med vare sig när man skall skölja ur munnen eller när man försöker prata).

Motsatsen, en spänd käke och spända läppar, leder till att tungan inte får plats att uttala vissa ljud, läpparna hinner inte med att forma alla ljus och luftstrupen blir strypt så att talet blir otydligt och dämpat. Testa att säga alfabetet fort när du håller hakan nere mot bröstet i motsats till att höja upp huvudet och hakan något. Öppna munnen ordentligt så att luften får fri passage. Pröva att göra olika saker med halsen, underkäke, läpparna och musklerna i ansiktet så kommer du snart att upptäcka hur viktigt det är att lära dig slappna av för att få kontroll på din röst, det instrument som skall framföra din egenhändigt skrivna symfoni.

Läs mer

Korta Tips om Förhandlingsteknik, Mötesteknik och Nätverkande.

För närvarande använder jag mycket tid till att förbereda en kurs kallad Arguing and Convincing in an International Cross-Cultural Context vilket innebär att jag har tagit kontakt med en mängd olika handelskammare och ambassader samt kontaktat mitt personliga nätverk som befinner sig runt om i världen för att uppdatera mig och lära mig mer om olika länders affärskulturer.

Grunden för att kunna göra affärer är dock att känna till förhandlingsteknik, mötesteknik och nätverkande och för er som vill ha lite tips om det rekommenderar jag verkligen The British Councils korta, enkla och kärnfulla tips som de presenterar tillsammans med BBC
på följande sida: http://www.teachingenglish.org.uk/english-for-business 

Läs mer

Försäljarteknik: Lärdomar av att betrakta Försäljare på Nolia-mässan & Upptäckten att min blogg var Kidnappad!!

Nu börjar skolorna och semestrarna lider mot sitt slut så jag hade tänkt mig att skriva ett litet inlägg om försäljarteknik som jag uppmärksammade på Nolia-mässan i Piteå, 4-12 augusti i år men då upptäckte jag att någon helt sonika hade kidnappat min blogg !??

Läs mer

UNDERSÖKNINGSRAPPORT, (Survey Report).

Innan ni börjar vill jag poängtera att jag har rödmarkerat alla länkar som jag refererar till så det är bara att klicka så kommer informationen upp i ett annat fönster 🙂

En kväll i förra veckan tittade jag på Discovery Science för de visade ett program om Sankt Gotthard tunneln som håller på att byggas mellan Schweiz och Italien. När programmet gjordes hade de 77 kilometer kvar och det beräknas ta 10 år att färdigställa de dubbla tunnlarna.

För mig var det extra intressant att titta på programmet då jag har arbetat mycket med teknisk engelska med mera på Projekt Hallandsås som drivs av Skanska-Vinci. Visst har jag jag varit inne i tunneln och tittat på den enorma borrmaskinen, TBM, som med servicedel mäter cirka 250 meter och är 10,6 meter i diameter, men jag har aldrig stått ovanpå den och arbetat medan den skakande gräver sig in i berget. Läs gärna lite mer om detta gigantiska projekt som beräknas vara klart 2015. Det var fascinerande att titta på TV-programmet som visade såväl arbetarnas arbetssituation som ingenjörernas.

Filmen visade en ung geolog som ständigt kontrollerade berget framöver för att undvika olyckor, exempelvis om berget var söndertrasat av vatten och så vidare. Eftersom Vinci koncernen är involverad i Hallandsås projektet har jag träffat många unga franska ingenjörer som är geologer och lantmätare där och när jag såg filmen förstod jag hur viktigt men samtidigt farligt deras yrke är. Andra ingenjörer sitter och räknar på miljö och risker. Med tanke på detta insåg jag att jag borde färdigställa det projekt jag började med i somras… att ge mer information om hur man skriver en Undersökningsrapport samt en Förslagsrapport. Så varsågod 🙂 Längre ner finner ni utförliga instruktioner som jag hopas skall kunna vara till nytta för någon av er 🙂

Läs mer