Att Ställa frågor & Hålla igång en Konversation – Till Nytta både för Affärsmän och Studenter som skall hålla igång samtal på de Nationella Proven :-)

Frågor handlar inte alltid om att skaffa information utan ofta om att visa intresse och skapa en relation. Det kan tyckas lättsamt att ställa frågor som vi vill att folk skall svara på men hur ofta ger vi de vi talar med tillräcklig tid att få yttra sig? Vissa frågor behöver lite eftertanke för att kunna besvaras och om vi ger människor tid samtidigt som vi ser intresserade och förväntansfulla ut kommer den vi talar med att slappna av och känna att vi faktiskt är intresserade av svaret. Om vi tar oss tid att lyssna noga på svaret kan vi lära känna personen eller vad han står för bättre. Oavsett vem vi talar med så kan vi visa vår respekt för honom eller henne genom att lyssna ordentligt. Att man lyssnar utan att avbryta innebär inte nödvändigtvis att man håller med! När det bara handlar om att skapa en relation kan man introducera ett ämne för att få igång ett samtal: Vad tycker du om…? Hur upplever du …? Har du läst/hört om…?

Vad finns det för olika typer av frågor?


Självklart skall man alltid vara väl förberedd om det gäller viktiga intervjuer eller jobbmöten för Syftet med sådana Frågor är att man behöver Specifik Information vilket innebär att man redan har en lista med frågor som man måste få besvarade. Fördelen med att vara väl påläst är att man vet vad man behöver få redan på. Följaktligen kan man ta sig tid att lyssna ordentligt och ställa en följdfråga, (taktfullt givetvis!!), (ex. Hur tänker du då? Varför? Hur menar du? Skulle du kunna förklara lite mer?), för att få lite tydligare eller djupare förståelse eller tänka ut en passande följdfråga. Även om man inte alltid håller med kan man säga: ”Det var intressant…” eller ”Tack för att du berättade det. Nu förstår jag bättre varför du har de åsikter du har…”

Beroende på kultur får vi anpassa oss och detta gäller speciellt Affärsmän…

I Auktoritära kulturer ställer man ofta frågor med en bestämmande röst och stängda frågor, vilket innebär att man bara kan ge ett svar. Ex. Kan du anpassa ditt arbetssätt efter vår nya försäljningsstrategi? Ja/Nej…?

I Indirekta kulturer däremot föredrar de artigare frågor som ställs med en mjuk röst och man avbryter aldrig någon. Frågorna som ställs skall helst vara öppna för att få fram som mycket information som möjlighet, ex. Hur tror du att du kan anpassa dig efter vår nya försäljningsstrategi?

Vad finns det för olika typer av frågor?

Vissa av nedanstående frågor går in i varandra och det finns säkert experter som har åsikter om denna indelning men syftet med detta inlägg är enbart att hjälpa de studenter som behöver hjälp att kunna hålla igång ett samtal på de Nationella Proven och de Svenska Affärsmän som behöver hjälp att lära sig att småprata vilket är extremt viktigt i många kulturer. Oavsett om eleverna skall tala om Identitet och Utseende, Normer och Värderingar eller en affärsman skall sitta och småprata om ett lands kultur så är det bra att ha ett litet bagage av frågor med sig i bakhuvudet.

  • Direkta frågor – ger enbart vissa valmöjligheter/alternativ när man svarar. Frågan börjar ofta, (men inte alltid!), med Var? När? Hur? Exemplet ovan visar att frågan kan vara längre men Verbet kommer alltid före subjektet och meningen är alltid en huvudsats. Ovanstående fråga kan alltså kortas ner till: Kan du anpassa ditt arbetssätt? En farlig variant är den följande: ”Slår du fortfarande din fru?” Vad än personen svarar blir det fel.
  • Indirekta frågor – börjar med Jag undrar…, Vet du… + en bisats, där subjektet alltid kommer före verbet, s.k. rak ordföljd. (Jämför med de direkta frågorna i exemplet ovan, där verbet kommer före subjektet.)Ex. Jag undrar var biblioteket ligger.
  • Öppna frågor – används ofta för att skaffa information. Den tillfrågade personen tillåts ge det svar han eller hon önskar. Ex. Hur tycker du att den nya maskinen fungerar?
  • Synpunktsfrågor – Vad tycker du om…? Vad anser du om…? JÄTTEBRA att använda på Nationella Prov!!! Då måste dina klasskamrater berätta vad de tycker istället för att säga.. ja, jo.. det låter väl bra, kanske…
  • Retoriska frågor – Frågor där inga svar förväntas utan de ställs mer för att markera något viktigt eller för att få en publik att tänka till. Presidenter såväl som musiker använder sig av denna talteknik. Är det någon av er som någonsin har tänkt skicka ett brev till Bob Dylan när han frågar: How many roads must a man walk down, Before you call him a man???
  • Hypotetiska frågor – ställs ofta i konditionalis, (OM…skulle, skulle ha…), vilket kan få den tillfrågade att slappna av och inte ta frågan så personligt. Ex. Vad skulle du göra om du blev erbjuden att bli chef över Londonkontoret? 
  • Negativa frågor – ställs om någon vill klaga på något eller uttrycka missnöje. Varning för dessa då de upplevs som hotande, ex. Varför har du inte skickat breven som jag bad dig om igår?
  • Inbäddade frågor – de börjar med en fråga och sedan kommer en mening med bekräftande verb. På så vis upplevs hela frågan som vänligare och artigare. Ex. Vet du var jag kan hitta en bra bokaffär i närheten

 Kom alltid ihåg att det allra viktigaste för att bli en Framgångsrik Kommunikatör är, oavsett om du vill skapa en nära relation, hålla igång ett samtal på ett prov, knyta nya affärskontakter eller skaffa viktig affärsinformation, att du visar ett genuint intresse och tar dig tid till att lyssna på person som talar och visar honom/henne respekt oavsett om du håller med eller inte.

Lycka Till med Frågandet… varför inte börja redan ikväll på de du har omkring dig 🙂

 

Njut av skönheten omkring dig och våren som är annalkande så hörs vi 🙂

Lämna ett svar Avbryt svar