Att Ställa frågor & Hålla igång en Konversation – Till Nytta både för Affärsmän och Studenter som skall hålla igång samtal på de Nationella Proven :-)

Frågor handlar inte alltid om att skaffa information utan ofta om att visa intresse och skapa en relation. Det kan tyckas lättsamt att ställa frågor som vi vill att folk skall svara på men hur ofta ger vi de vi talar med tillräcklig tid att få yttra sig? Vissa frågor behöver lite eftertanke för att kunna besvaras och om vi ger människor tid samtidigt som vi ser intresserade och förväntansfulla ut kommer den vi talar med att slappna av och känna att vi faktiskt är intresserade av svaret. Om vi tar oss tid att lyssna noga på svaret kan vi lära känna personen eller vad han står för bättre. Oavsett vem vi talar med så kan vi visa vår respekt för honom eller henne genom att lyssna ordentligt. Att man lyssnar utan att avbryta innebär inte nödvändigtvis att man håller med! När det bara handlar om att skapa en relation kan man introducera ett ämne för att få igång ett samtal: Vad tycker du om…? Hur upplever du …? Har du läst/hört om…?

Vad finns det för olika typer av frågor?
Läs mer