Argument och Övertalningsknep som kan skada din trovärdighet.

Vissa talare tycker att de är fiffiga och de döljer sanningen om något och istället förskjuter uppmärksamheten mot något annat, politiker och försäljare är ytterst skickliga på detta. Problemet är dock att ifall det sitter någon i publiken som vet att argumenten inte håller så kommer inget av det talaren säger att framstå som trovärdigt. Det som tagit år att bygga upp kan raseras på några få minuter så var försiktig så att du bevarar ditt ethos.

Vad finns det för fallgropar? Läs mer