INFORMATIV RAPPORT

Om någon har fått i uppdrag att organisera en aktivitet, informera arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, (om du är entreprenör eller konsult exempelvis), var någonstans i projektet de befinner sig eller skicka ut information till en styrelse passar det här slaget av rapport alldeles perfekt för detta ändamål. Givetvis får informativa rapporter INTE innehålla några personliga åsikter utan skall endast innehålla saklig, objektiv information. Vad man dock kan lägga till är lite värme och omtanke i stil med: Det är med glädje som jag kan informera om…

VAD är det bra att tänka på? Tidsaspekten… Nu är det bra att kunna lite grammatik igen. Varför? För att undvika att av misstag blanda in några tänkta, framtida idéer är det bra att ha klart för sig att den informativa rapporten ENBART ger information om sådant som redan har hänt. Istället för att skriva i presens, (jag gör), eller futurum, (jag skall göra/jag kommer att göra/jag gör det imorgon) så är det bra att tänka på verb i dåtid som exempelvis: Jag gjorde, jag har gjort, jag hade gjort

Informationen som presenteras skall:

  1. Framstegen/ Utvecklingen som det skall informeras om skall redan HA GJORTS.
  2. Mötet HAR REDAN ÄGT Rum och nu är det dags att informera om det.
  3. Beslut om framtiden HAR REDAN FATTATS och uppdraget är bara att informera om det. Läs mer