Visuella Hjälpmedel

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med rätt hjälpmedel på rätt plats. Dina åhörare kan förstå hur du tänker och vad du vill få fram om de får se en bild, ett stapeldiagram, ett pajdiagram eller grafer, ett OH, ett föremål, en modell, skriver på tavlan eller använder din kropp för att visa med gester vad du menar.

Nyckeln till framgång är ENKELHET.

Läs mer