INVENTIO – Vilka förråd skall man inventera för att finna information?

En bild säger mer än tusen ord sägs det och det är något som är bra att ha i minnet när du söker information. Det sägs att ordning är till för de icke kreativa för det fungerar som en väktare för medvetandets fria flöde. (OBS! Nu pratar jag inte om städning eller renlighet utan enbart att tillåta sig själv att tänka i oordning!)Den som är kreativ kritiserar inte så mycket utan låter idéerna flöda fritt. Det här kan man träna upp. Ta fram ett papper och skriv ner allt du kan komma på om det ämne du skulle vilja tala om, brainstorming. Tänk inte: nej, det där är inte bra, eller nej, det där passar inte… Bara skriv allt du kan komma på, gör pilar, använd olika färger för att markera vikten av fakta och vad du själv känner för det du skriver. Har du möjlighet att fästa en stor tankekarta på väggen så gör det. Om inte, så kan du skriva på en massa post-it lappar och klistra upp dem på väggen. Fördelen med det är att du kan komma tillbaka senare och titta på dina tankar, flytta runt lapparna och strukturera upp vad som är viktigt och mindre viktigt. Ju mer förarbete desto lättare kan du begränsa ditt ämne och få fram essentiella fakta som kan vara till nytta för dina åhörare. Begränsa tiden! Låt oss säga att du ger dig själv 20-30 minuter att skriva allt du kommer på. Det är inte så svårt som det kan verka. Låt mig ge dig ett exempel.

Om du tänker på den speciella kvällen i Varberg då du uppträdde med kören på teatern. Genast kommer ett flöde av tankar och bilder att fylla ditt sinne, den inre värme och glädje du upplever när du sjunger får dig kanske att le och du minns känslan; musiken, artisterna med sina olika röster, instrumentens klang och du kanske återigen blir påmind om något minne till någon sång du hörde, flickorna som sjöng en Abba-låt till sina respektive mödrar fick dig att minnas när du var 9 år och stod och mimade till Abba klädd i märkliga 70-talskläder och mammas platåskor, (då kom tankar på hur modet växlar och du såg 70-talet fram till 2000-talet att fladdra förbi på din näthinna).

Miljön på teatern kanske påminde dig om en miniversion av teatern i filmen Fantomen på Operan när allt gick från en gammal, dammig lokal till en strålande teater i barockstil full av glada, förväntansfulla och festklädda människor. Då kanske du minns att du sett teaterversionen på Oscars en gång för 100 år sedan och kommer på att många svenskar uppskattar musikaler, att hela busslaster från Sveriges alla hörn åker till Stockholm bara för att se och höra våra begåvade artister. Kanske tänker du på musikskolorna som borde få högre anslag med tanke på att så många unga köar för att få en plats eller tänker du på alla ungdomar som går olika estetiska program där de sjunger, spelar och dansar i hopp om att en dag bli upptäckta. Alla dessa tankar kommer flygande till dig på fem minuter för att du flyktigt började tänka på en kväll i Varberg för drygt en månad sedan. Förstår du nu hur viktigt det är att låta tankarna flöda fritt? Begränsningen till vad som är möjligt finns bara i ditt eget sinne 🙂
När du relaterar till dina egna upplevelser och känslor för ett ämne eller något du har upplevt kommer du att ha lättare att förmedla dina känslor till publiken och du kommer att uppfattas som genuin och äkta = riktigt bra ethos. När du sedan understödjer det med logiska argument kommer din trovärdighet redan ha banat vägen för att dina argument är tillförlitliga.
Under Antiken fick retorikeleverna lära sig att systematiskt leta efter fakta och argument på en mängd olika platser. De sex retoriska frågorna som Cicero formulerade blev ett viktigt redskap för att finna information:

VEM? VAD? VARFÖR? VAR? NÄR? HUR? MED HJÄLP AV VAD?

När Cicero undervisade sin son Marcus för 2000 år sedan påvisade han nyttan av att använda sig av dessa frågor. Han menade att de skulle ge tillgång till en obegränsad mängd argument/information som kan talaren skulle väga mot varandra för att kunna begränsa sig så mycket som möjligt till det valda ämnet samtidigt som talaren inte skulle tappa bort någon viktig aspekt av ämnet i fråga. Quintilianus var också en romersk vältalare som påminde lite om dagens pedagoger då han menade att inlärning fungerar bäst om den är trevlig och njutbar, utan hugg och slag, vilket han förbjöd. För honom var det lika viktigt att utbildas till en duglig människa och medborgare som att bli en bra talare eftersom en talare faktiskt i realiteten blir en ledare. Talarens karaktär och hans skicklighet som talare skulle gå hand i hand och ge ett gott ethos så att åhörarna skulle våga följa hans vilja. Detta är något som vissa talare fortfarande använder sig av. Detta är mycket vanligt inom både reklam och politik än idag för att sälja sina budskap/varor. Quintilianus utgick från Ciceros sex frågor och byggde ut dem med jämförelser för att få med så många sidor av ett ämne som möjligt. Pröva det!

DEFINITION motsvaras av Ciceros VAD?

Egenskaper, mängd, mått, hur mycket behövs, var finns den, nyttig eller inte mm?

ART och UNDERARTER

Jämför det stora med det lilla, olika former, delar, helhet, ex. Den enskilda affären i den stora koncernen.

FÖRÄNDRING motsvaras av Ciceros NÄR?

1. början 2. tillväxt 3. kulmination

LIKHET och OLIKHET

Jämför! Ex. Hur skiljer sig det svenska företagsklimatet från det franska? Vad är likt?

ORSAK och VERKAN motsvaras av Ciceros VARFÖR?

Varför menar vissa forskare att jordens temperatur ökar? Vad beror det på? Vilka konsekvenser kn det leda till om det är så? Hur kan man förändra situationen? Finns det några dolda effekter av det förfaringssättet?

Om du går tillbaka till din vägg eller ditt bord med nedkastade tankar och försöker strukturera upp det du skrivit ner utifrån de retoriska frågorna kan du snart se om du har missat någon viktig punkt som en åhörare kan börja fundera över. Nu kanske du inser varför noggrann förberedelse verkligen är nyckeln till ett lyckat tal. Oavsett vilken publik du kommer att möta så kommer de att respektera dig om de märker att du är väl påläst. Det kan öppna en väg för dem att lyssna till dina förslag även de i vanliga fall är av totalt motsatt uppfattning.

Ta tid på dig och börja i tid så att du hinner läsa på aktuell forskning och fakta om ämnet, statistik, företaget, de ekonomiska förutsättningarna för ett visst projekt. Staten har offentliga utredningar, SOU, http://www.sou.gov.se/ där du kan finna fakta, http://www.kb.se/libris/ kan hjälpa dig att finna alla tryck i hela Sverige, http://www.musakad.se/ ger dig en massa information om musik och http://www.esperanto.se/kiosken/ ger dig tillgång till de flesta tidningar/tidskrifter över världen. En fantastiskt bra sida med information är Encyclopaedia Britannica som du kan få fritt 30 dagar http://info.britannica.co.uk/ . Internet är en guldgruva men var försiktig för allt är inte guld som glimmar i cybervärlden 🙂 Kontrollera ALLTID dina källor!!! Kommentera gärna om ni har andra tips att ge på bra internetsidor! Leta efter roliga och intressanta exempel och historier som du kan krydda ditt tal med.

Givetvis kan du använda dig av några av de retoriska frågorna du själv ställt dig när du sökt fakta för att poängtera vikten av något eller för att få dina åhörare att tänka efter. Om svaret är uppenbart skall du givetvis INTE svara men om det råder delade meningar kan du göra en effektfull konstpaus efter din fråga och sedan titta på dina åhörare och ge svar med en distinkt stämma som inte ger utrymme för några tvetydigheter. En mästare på att använda sig av retoriska frågor i det han skrev var Shakespeare, http://shakespeare.mit.edu/. Han visar tydligt hur effektiva de är i Köpmannen i Venedig när Shylock håller sitt tal:

Hath not a Jew eyes?
Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?
If you prick us, do we not bleed, if you tickle us, do we not laugh?
If you poison us, do we not die?
And if you wrong us, shall we not revenge?

Shakespeare låter Shylock använda sig av sex retoriska frågor som är korta och kärnfulla vilket gör dem oerhört effektiva. Av de 48 orden i detta budskap består 40 (83%) av en stavelse. När man radar upp retoriska frågor så här skapar man en stegring, en klimax som är ett oerhört effektivt sätt att påverka lyssnarnas känslor MEN här krävs varsamhet så att du inte missbrukar dina åhörares förtroende och missleder dem.

Lyssna på skickliga talare, http://www.retoriksallskapet.se/Kandatal.htm , och http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm och läs Shakespeare… så kan du få många uppslag till dina framtida tal, redovisningar, eller när du skall äska pengar till ett forskningsprojekt eller bara övertyga din styrelse om att de bör följa dina förslag i ett visst ärende.

Som alltid önskar jag er Lycka till 🙂

Lämna ett svar