TYSTNADEN – fångar uppmärksamhet och skapar förväntan.

Hur många av er minns cirkusdirektören François Bronetts presentation av nästa nummer: ”Vi får be publiken om största möjliga tystnad…” Åhörarna tystnade i spänd förväntan inför vad som skulle komma. Allas ögon riktades mot cirkusmanegen om farliga lejon skulle presenteras eller upp i luften om det handlade om våghalsiga trapetsakrobater eller lindansare.

Tystnaden är något som inte kräver att du är en fantastisk talare MEN det krävs övning för att få in pauser och tystnad på rätt ställe så att den väcker uppmärksamhet och förväntan istället för att uppfattas som osäkerhet och bli besvärande. Läs mer