UTVÄRDERANDE RAPPORT

Om du någon gång har fått i uppdrag att utvärdera huruvida din kollega lämpar sig för posten som rektor eller om ni skall satsa på en ny marknad eller inte vet du redan säkert hur en utvärderande rapport ser ut men jag rekommenderar dig ändå att läsa igenom dagens text i hopp om att du få med dig något värdefullt guldkorn.

Av namnet framgår att någon har begärt att en formell utredning som skall hjälpa företaget eller departementet att ta ställning till om det är värt att satsa på den nya marknaden, idén, planen eller personen eller inte, så det är av yttersta vikt att informationen presenteras objektivt och sakligt. Fakta skall presenteras så att det skall vara lätt att utröna varför du väljer att rekommendera en viss linje eller handlingssätt.

Läs mer