Förberedelsearbete – INVENTIO

Nyckeln till ett bra tal är förberedelse. Oavsett hur kort din framställning skall vara så kan du genom att ägna mycket tid åt forskning, meditation över ämnet, skaffa fram relevant och aktuell information och tala med andra framställa ämnet med en personlig touch som väcker intresse och når det mål du tänkt dig med ditt tal. Läs mer