RAPPORTSKRIVNING… Några små språkliga råd.

Rapporter bör skrivas i formell stil med komplexa, fullständiga meningar, ett flitigt användande av passiv form och med ord som länkar ihop meningar. Givetvis skall talspråk undvikas.

Vad innebär då en komplex, eller fullständig mening kanske någon undrar. För att till fullo behärska retorik är det bra att känna till en del grammatik. Nej, sucka inte… det handlar inte om att kunna rabbla upp en massa termer utan snarare att få en ökad förståelse av hur ett substantiv, en konjunktion, ett verb eller adverb kan hjälpa dig att bli tydligare, klarare eller vagare när du uttrycker dig muntligt likväl som skriftligt.

I korthet:

Ett substantiv kan man skriva en, ett eller flera framför, ex. en sol, flera solar.

En konjunktion binder ihop satsdelar eller meningar, ex och, men och varken… eller. Dessa kan ändra betydelsen av meningar vilket jag skrev om under ”Det argumentativa talets nyckelord” vilket betonar det faktum att en viss grammatisk kompetens kan göra oss alla till bättre kommunikatörer.

Ett verb är ord som används för att beskriva vad någon gör, hoppa, studsa eller varför inte skratta 🙂

Ett adverb är som ordet anger en beskrivning till verbet, ex. Hon sjunger vackert. Många som är riktigt duktiga på engelska verkar ha undgått detta moment i skolan så jag skall kort visa på skillnaden. Lisa sjunger en vacker sång, (vacker = adjektiv som beskriver substantivet (en) sång, Lisa sings a beautiful song, vilket inte nödvändigtvis betyder att hon sjunger bra medan Lisa sjunger vackert beskriver HUR hon sjunger, (vackert = adverb som beskriver verbet, Lisa sings beautifully.

Det finns även adverb som fungerar som länkande ord i meningar: emellertid, nämligen och därför, (vilket med fördel byts ut mot ordet följaktligen i formella rapporter), etc.

För dig som vill ha lite mer information kan jag rekommendera följande sida: http://www.ordklasser.se/ Här finns även nyttig information om hur skiljetecken som komma och punkt skall användas korrekt.)

Läs mer