Argumenterande Tal Disposition

Hej igen! Long time no see… eller var det sea 😉 På sistone har det publicerats olika debattartiklar i min lilla lokaltidning som jag har suttit och fnissat åt. Människor använder sig av de mest lustiga argument för att mana politikerna till handling. Idag tyckte en skribent att man skulle se till att min lilla stad blev renare genom att använda sig av barnen för att komma åt föräldrarna eftersom barnen snart skall ta tag i taktpinnen!!??? Skall alla barn i min stad bli kapellmästare? Varför skulle barnen vilja ”komma åt” sina föräldrar? Har de gjort något brottsligt? Mot slutet av artikeln har författaren bestämt sig för att att just min stad ”skall” vara Sveriges renaste stad. Det vore trevligt men varför kan inte alla svenska städer satsa mer på att hålla Sverige rent som man gjorde på 70-talet då det var en massa lyckosamma kampanjer, eller var det bara en enda lång kampanj? Jag minns bara reklamen, logotypen och det faktum att mamma alltid uppmanande mig att använda papperskorgar istället för att slänga något på marken.  Kanske att jag kan hjälpa till genom att bjuda på några tips på hur man argumenterar för att få fart på folks städiver för visst  vore det trevligare att kunna vara ute i naturen utan att behöva snubbla på gamla plastpåsar och tomburkar. 🙂

Hmm.. bloggen krånglar så layouten blir inte som den skall men jag ber er allra ödmjukast att ha överseende med det så hörs vi en annan dag 🙂

ARGUMENTATION – Disposition

1. Inledning väcker uppmärksamhet, välvilja, läraktighet = ETHOS

2. Presentera ämnet = LOGOS

a. Bakgrund Kort, klar, kärnfull, kan börja med en historia, besvarar Ciceros frågor. (Minns ni dem?)

b. Tes Talets budskap kan bestå av en enda mening.

3. 2. Argumentationens innehåll = LOGOS

a. Bevis FÖR-argument framhävs

b. Vederläggning MOT-argumenten oskadliggörs.

OBS! Placera de bästa bevisen först och sist.

4. 3. Avslutning = PATHOS

a. Kort appell där du talar om vad du förespråkar

b. Känslosam vädjan till publiken som leder till handling.

Vilka argument fungerar bäst? LOGOS argument.

Di                          Direkta bevis

a. Statistik – illustrera den! Var korrekt.

b. Vittnesmål – ethos-argumentation. Är ett vittne trovärdigt? Om många vittnen säger detsamma ger det större trovärdighet. Om icke-experter yttrar sig kan det dra ner trovärdigheten. Aktuellt använder sig av sakkunniga akademiker. Vem litar du själv på? Förr präster men nu litar folk mer på läkare. Tänk på vem du talar till. Vilka auktoriteter accepterar han/hon?

B. Resonemang

a. Jämförelser – analogier och liknelser ex. Min pappa är starkare än din.

b. Induktiva resonemang, (tillräckligt många argument stöder en sak men det krävs att alla argument är korrekta.)

c. Syllogism och etynem – ofullständiga, underförstådda argument. Det måste vara si för att det är så.

d. Metaforik (titta på TV, läs tidningar och se om du finner några uttalanden som är kryddade med metaforer.)