UTVÄRDERANDE RAPPORT

Om du någon gång har fått i uppdrag att utvärdera huruvida din kollega lämpar sig för posten som rektor eller om ni skall satsa på en ny marknad eller inte vet du redan säkert hur en utvärderande rapport ser ut men jag rekommenderar dig ändå att läsa igenom dagens text i hopp om att du få med dig något värdefullt guldkorn.

Av namnet framgår att någon har begärt att en formell utredning som skall hjälpa företaget eller departementet att ta ställning till om det är värt att satsa på den nya marknaden, idén, planen eller personen eller inte, så det är av yttersta vikt att informationen presenteras objektivt och sakligt. Fakta skall presenteras så att det skall vara lätt att utröna varför du väljer att rekommendera en viss linje eller handlingssätt.

För att göra det hela mer lätt förståeligt kommer jag att hitta på något fiktivt = som INTE är sant även om jag använder mig av platsen där jag bor och en händelse som kommer att äga rum nästa vecka, nämligen Tall Ships Race. Varför? För att jag har roats av att följa alla svängar, åt babord såväl som åt styrbord, i vår lokalpress. Det mest humoristiska i allt detta har varit en stor skylt som räknar ner dagarna till detta stora event skall äga rum. Om jag inte har missförstått alltihop är det ett kommunalt bolag som arrangerar hela Tall Ships Race men kontakten inom kommunen kanske kunde varit något bättre… vad vet jag 😉 Nåja, skylten sattes upp på Rådhuset, stadens stolthet, då ett ramaskri hördes inifrån huset… Nej men, så kan man inte göra… Ok, då flyttar vi skylten till biblioteket, inga problem. Nej, nej… skylten är nog en meter för bred för att det skall vara lagligt, eller?? Nu hänger skylten mellan Halmstad Slott och Najaden, ett mycket vackert gammalt segelfartyg, vars master är nermonterade och själva fartyget inlindat i plast som en puppa, i väntan på att få visa sig i sin vackra fjärilsskrud när världens vackraste segelfartyg kommer och gästar, men därav blir det inget.

För att visa hur en utvärderande rapport kan skrivas kommer jag att låtsas att någon har gjort en utvärdering om var denna skylt skall hängas. Eftersom jag inte hänger med i politiken har jag ingen aning om huruvida en sådan rapport faktiskt har gjorts eller inte men låt oss hoppas att så inte är fallet så att jag inte trampar någon på tårna för det är inte mitt syfte. Det är bara humoristiskt vilket underlättar när man skall hitta på övningar 🙂

Till: Lyckliga Kommunen

Från: Konsult Humorist

Syfte: Placering av Skylt

Datum: 28 Juli 2011

INTRODUKTION

(Både syfte och innehåll skall tas med. Syftet/Målet/Intentionen med denna rapport är att utvärdera/undersöka/bedöma huruvida det är lämpligt/tillrådligt eller inte att… Som begärt/efterfrågats/önskat behandlar/gäller/berör denna rapport… Denna rapport sammanfattar de huvudsakliga fördelarna respektive nackdelarna med…)

INTRODUKTION

Syftet med denna rapport är att utvärdera var någonstans ”Skylten” skall placeras för att vara laglig men på samma gång mest synlig för lokalbefolkningen samt turisterna.

HUVUDDELEN

Alla positiva samt negativa aspekter skall tas upp i detalj under passande underrubriker, en paragraf för varje ämne. I varje paragraf skall först den positiva aspekten beskrivas för att åtföljas av den negativa och då är det viktigt att du använder dig av nyckelord som länkar samman meningar på samma gång som de visar på en kontrast/motsats. INGA slutsatser får dras här och inga personliga åsikter får heller redovisas, endast objektiva fakta.

Emellertid, även om, trots, medan, dock, likväl, förvisso/säkerligen men, i motsats till, i gengäld, däremot, icke desto mindre, ändå, för och emot, fördelar och nackdelar, ehuru, trots att, fastän…

RÅDHUSET

Rådhuset ligger centralt beläget på Stora torg vilket gör att många människor utan tvivel kommer att bli uppmärksammande på skylten om den hängs där men problemet är att bygglov behövs och ett nytt möte i Kommunfullmäktige kommer att behöva äga rum för att en tillfällig lagändring som gör det möjligt att få hänga upp skylten vid entrén och då kommer mycket tid att bli förspilld och dessutom är det inte säkert att svaret blir positivt.

TEATERN

I stort sett alla passerar någon gång under dagen busstationen Österskans och från den är det en utmärkt överblick över den stora, halvtomma, gula väggen på teatern som ligger mitt emot busstationen så en digital reklamskylt med måtten fyra gånger sex meter, det vill säga 24 kvadratmeter, med information som täcker mer än bara segeltävlingen borde kunna accepteras. Problemet i detta fall kan vara att Lyckliga Kommunen vill undvika den debatt som blev följden av att man försökte smycka teatern på 1990-talet. Risken är dock att debatten återigen kan flamma upp med tidsödande såväl som onödiga konflikter med lokalbefolkningen.

NAJADEN

Det gamla skolskeppet med det röda slottet vid sin sida ger en utmärkt inramning för detta evenemang eftersom Tall Ships Race är en tävling där en del skepp är lika gamla som Najaden och när Halmstad slott började bli ett slott från 1609 och framåt, (var en gård innan), fanns det bara segelfartyg. Slottsbron är den bro flest människor passerar på sin väg från väster till öster genom staden och tvärtom och det var under perioden 1 januari 2011 – 30 april 2011, 184 368 cyklister som passerade bron. Detta antal borde vara betydligt högre under sommarmånaderna med tanke på att siffrorna ovan kommer från den ovanligt stränga, kalla och snöiga vintern. Alla fördelar till trots är den stora nackdelen att Najaden är i total avsaknad av sin forna glans, inrullad i malpåse som en gigantisk puppa som inte hinner bli fjäril i tid för Tall Ships Race.

REKOMMENDATION

(Avslutning, Summering: Som en avslutning skulle jag vilja rekommendera… På grundval av fakta som redovisats ovan… På det hela taget verkar det som att… på grund av… Den enda/uppenbara slutsatsen som kan dras av dessa fakta är att…

Rekommendation: Personlig åsikt!! Grundad på fakta: Det är därför uppenbart/ önskvärt/tydligt att det skulle vara idealiskt/önskvärt/bäst… Det skulle vara/inte vara vist/fördelaktigt/bäst att välja… Jag rekommenderar, (å det bestämdaste), Min/Vår rekommendation är.. Den bästa handlingsplanen vore att… )

REKOMMENDATION

Efter att ha utvärderat de möjliga platserna för att hänga upp skylten som skall räkna ner dagarna till Tall Ships Race skulle jag vilja rekommendera att den hängdes vid Najaden trots att den är inpaketerad. Najaden kommer att överskuggas av skylten med tanke på dess storlek och därmed dra bort uppmärksamheten från sin mindre fördelaktiga utsida vilket är en fördel och med tanke på att evenemanget ligger så nära i tiden finns inte tid att söka bygglov eller riskera att få avslag vid teatern så det bästa för alla parter vore att så snart som möjligt placera skylten på sin nya plats. Dessutom kommer skylten att finnas i blickfånget när turisterna letar efter hamnen vilket underlättar för dem att hitta rätt så på grundval av alla ovan presenterade fakta rekommenderar jag att ni placerar skylten vid Najaden.

OM ni skall utvärdera en person för en tjänst kan ni ha följande struktur i åtanke:

Detta kan vara bra att ha i åtanke då det blir alltmer vanligt att en grupp med anställda får träffa den person som skall anställas eller befordras.

SYFTE: Att utvärdera X X:s lämplighet att bli befordrad till Personalchef.

UTVÄRDERING: Positiva Drag Negativa Drag

PERSONLIGA EGENSKAPER pålitlig, hårt arbetande… Ibland lite väl krävande

RELATIONER MED

(KUND)/PERSONAL Social, vänlig, diplomatisk Ibland lite väl personlig

PRESTATIONER Fick 80% av de anställda att Missade att ge våra viktigaste

Delta i ”Motionsjoggen” 2011. Viktigaste kunder service.

SLUTSATS Rekommenderas________ Rekommenderas INTE__________

Som alltid önskar jag er Lycka Till och Välkomna till Halmstad nästa vecka då Tall Ships Race börjar… om inte annat för att titta på den omtalade skylten 🙂

Lämna ett svar