Modulation och Betoning, Viktiga instrument för God Kommunikation.

I vardaglig kommunikation med nära och kära använder vi oss oftast av modulation utan att tänka på det. När du talar med ett barn som är ledset har du en mjuk, ömsint och tröstande röst, talar du istället med en osäker tonåring använder du dig av en förtroendeingivande röst som skall sporra till mod och då går du oftast upp i tonläge för att markera att allt är möjligt mot slutet av det du vill säga. Om ni har olika åsikter, utan att vara arga!!, markerar du kanske din åsikt genom att använda dig av en starkare röst och markera dina argument med intensitet i rösten. Du kanske till och med talar i ett långsammare tempo än du brukar för att poängtera vikten av din åsikt. Ibland kanske du sprudlar av glädje och entusiasm över något fantastiskt som har hänt dig och då pratar du gärna fort och lite ljusare. Tänk dig själv om du skulle lyckas få igenom ett avtal som du kämpat för länge och sedan berätta det hemma med sorgsna ögon och en långsam, släpig röst. Vem skulle då förstå hur glad du är?

Allt det här gör du förmodligen automatiskt i en avspänd miljö men vad händer när du vill säga något på styrelsemötet eller när du skall ha ett framförande inför dina affärspartners? Risken är att nervositeten får dig att stelna till i ansiktet och musklerna i halsen dras åt så att rösten blir ljus och du talar alldeles, alldeles för fort så att alla dina fina, väl genomarbetande tankar flyger förbi åhörarnas öron lika snabbt som vinden, utan att lämna några spår.

Vad det gäller betoning. Läs följande mening: ”Åh, du har köpt en ny bil igen. Så fin den är”. Pröva att betona på olika sätt så förstår du vad jag menar med vikten av att betona rätt och ha rätt tonläge. Hur kan man ändra mening drastiskt bara genom att byta tonläge eller genom att betona olika ord? Pröva! Du kan låta glad för att den andra personen köpt en bil eller sarkastisk. Dessutom kan du få meningarna att låta som ett kort konstaterande. Pröva!

En bra övning är att läsa olika typer av texter, allt från sagor till nyhetstexter och poesi, spela in dig själv och vara ärlig. Låter du verkligen som du menar vad du säger? Är du entusiastisk, övertygad, rädd, saklig eller uppmuntrande? Visserligen skall ansiktets mimik och kroppen hjälpa dig så att talet som helhet berör dina åhörare men glöm inte att rösten är ett av de viktigaste instrumenten du har till ditt förfogande. Oftast är det så att vår kropp ändras efter våra känslor och vårt sätt att uttrycka dem så om du låter lika övertygad som du känner dig kommer din kropp att följa med om du bara slappnar av.

Ytterligare en övning som dock är lite svårare är att ta vilken text som helst och läsa den med olika tempo, betoning, tonläge och känslor; glädje, värme, övertygelse, sorg och vanmakt som stegras i att du anser att något måste göras åt saken. Det är en rolig övning som du och de du har omkring dig kan skratta gott åt. Bjud på det för ett gott skratt sägs förlänga livet 🙂
En duktig kommunikatör vad det gäller modulation är Kay Pollack, en bra förebild vad det gäller att förmedla sitt budskap, ”Att växa genom möten – och välja Glädje”. Han lyser av entusiasm och glädje på scenen när han har sina föredrag och de flesta känner sig glada när de går hem. Han har lyckats nå sina åhörare genom att referera till deras verklighet och sedan presentera en möjlighet till förändring och när han gör det framstår han som ett utmärkt exempel på en person som valt glädje. Han varierar tempot, har en enorm känsla och han varierar styrkan i rösten på ett sätt som gör att de flesta åhörarna lyssnar hela tiden i spänd förväntan över vad som kommer sedan. Du kanske inte skall tala om lika lättsamma ämnen men oavsett hur vetenskapligt eller ”tråkigt” ditt ämne kan tyckas vara kan du genom din modulation vara den som avgör om ämnet faktiskt kommer att uppfattas som intressant ändå.

Kommunicerar du med hjärtat så betyder det att du verkligen är intresserad av att dina åhörare skall förstå vad som sägs och kunna dra nytta av den information du presenterar. Detta kommer att märkas på det sätt du betonar orden och använder dig av modulation. Så kom ihåg att:

Anpassa din röststyrka – om du vill markera något viktigt, uppmuntra eller visa glädje.

Ändra tempot – om du vill ha liv i talet men inte bara för syns skull utan huvudregel är, entusiasm – snabbare, eftertryck av allvarliga ting – långsammare fart. Oftast låter ett snabbare taltempo mer förtroendeingivande – lyssna bara på reklamen som ligger på 200-210 ord per minut. John F Kennedy talade med 180 ord per minut och Martin Luther King stegrade sitt taltempo från 92 ord per minut till 145 och på så vis skapade han ett crescendo med sitt berömda uttalande ”I have a dream”. Var försiktig med att tala för långsamt för dagen värld är snabb och människor förlorar lätt intresset så träna på tempoväxlingar! Tänk på skillnaden på talhastigheten hos skådespelarna i en sorglig film i jämförelse med dagens politiker. Glöm aldrig att ämnet styr talhastigheten men du måste akta dig så att du inte faller i fällan att tala entonigt utan att växla tempo för att du har något allvarligt att tala om. Det går att växla tempo oavsett ämne men registret blir inte lika brett.

Variera tonläget – visa dina känslor med rösten. Är det allvar är det bättre att ha ett lägre tonläge medan du vinner på att höja röstläget när du skall låta entusiastisk. Men OBS, precis som i musik finns det ett brett register så utnyttja spännvidden och se vad som känns bäst i olika fall. Allt detta kan man träna upp, jag lovar! Genom att variera tonläget kan du skapa stämning, alltifrån en mysig stämning med ett litet ljus som lyser upp ett rangligt cafébord i en gränd vid Medelhavet en sammetsmörk kväll till en upplyst scen med 100 starka strålkastare som vill basunera ut åsikter.
Fram med mikrofonen till datorn, spela in dig själv, lyssna, analysera dig själv och pröva igen. Du kommer att bli bättre för var gång du övar och dessutom kommer de som lyssnar till dig att se fram emot att lyssna till dig nästa gång.
Lycka till!

Lämna ett svar